Monthly Archives: April 2017

Lịch bảo vệ LVThS chuyên ngành Quản trị kinh doanh tháng 5/2017

Phòng Sau đại học thông báo lịch bảo vệ luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh cụ thể như sau:

Hội đồng 1:

NGÀY/GIỜ

HỌ TÊN

TÊN ĐỀ TÀI

13h30 thứ 5
Ngày 04/05/2017
Phòng họp B

Cao Thị Tuyết Hạnh
910851Q

Ảnh hưởng của trí tuệ cảm xúc đến cam kết tổ chức của nhân viên kinh doanh tín dụng tiêu dùng thuộc các công ty tài chính tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Võ Thanh Trường

810528Q

Nghiên cứu tác động chất lượng dịch vụ đào tạo ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên Trường đại học Thủ Dầu Một.
Tăng Thái Bích Toàn
810463Q

Các yếu tố của chất lượng dịch vụ thẩm định giá tác động đến sự hài lòng của khách hàng: Nghiên cứu tại Công ty cổ phần thông tin và thẩm định giá miền Nam.

Hội đồng 2:

NGÀY/GIỜ HỌ TÊN TÊN ĐỀ TÀI
13h30 thứ 6
Ngày 05/05/2017
Phòng họp C
Nguyễn Thị Huệ Ly
910819Q

Ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp đến sự gắn kết của nhân viên trong ngành dịch vụ khách sạn

Tạ Thị Lệ Vân
910614Q

Ảnh hưởng của thỏa mãn thù lao đến sự cam kết của người lao động tại các công ty cổ phần may ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Trịnh Thị Kim Liên
910735Q

Ảnh hưởng của các phương diện tính cách đến kết quả công việc của nhân viên: trường hợp doanh nghiệp ngành Logistics Nhật Bản tại TP.HCM.


Địa điểm:

Trường đại học Tôn Đức Thắng, cơ sở Tân Phong, Quận 7, TP.HCM.

Lưu ý:
+ Học viên có mặt trước 30 phút để chuẩn bị slide báo cáo.
+ Trang phục nghiêm túc: nữ áo dài, nam áo sơ mi dài tay + caravat, tuyệt đối không được mặc quần Jean.

Thông báo lịch thi kết thúc môn học, học kỳ 2 năm học 2016 – 2017

Phòng sau đại học thông báo lịch thi kết thúc môn học, học kỳ 2 năm học 2016 – 2017 như sau:

Lịch thi kết thúc môn học dự kiến HK2/2016-2017

LỊCH THI KẾT THÚC MÔN HỌC DỰ KIẾN

HK2/ 2016-2017

CÁC NGÀNH

STT TÊN MÔN THI LỚP GIỜ NGÀY PHÒNG HÌNH THỨC GHI CHÚ
1 Quản trị chiến lược 15600101 13:30 06/05/2017 B501 Tự luận  
2 Kỹ năng lãnh đạo 15600101 08:00 07/05/2017 B408 Trắc nghiệm  
3 Điều khiển tối ưu và bền vững 15600601, 16600601 13:30 12/08/2017 B201 Tự luận  
4 Điều khiển thông minh 15600601, 16600601 08:00 13/08/2017 B201 Tự luận  
5 Tự động điều khiển truyền động điện 15600601, 16600601 13:30 13/08/2017 B201 Tự luận  
6 Phương pháp định lượng trong tài chính 15600801 13:30 10/06/2017 B302 Tự luận  
7 Quản trị tài chính 16600101 08:00 13/08/2017 B203, B205 Tự luận  
8 Quản trị dự án 16600101 Báo cáo  
9 Triết học  Mác-Lênin Các lớp 08:00 20/08/2017 B201, B203 Tự luận  
10 Kinh tế học quản lý Các lớp 13:30 13/08/2017 B203 Tự luận  
11 Quản trị Marketing 16600101 13:30 12/08/2017 B203 Tự luận  
12 Kế toán quản trị nâng cao 16600301 13:30 06/05/2017 B505 Tự luận  
13 Cơ học vật rắn biến dạng 16600401 13:30 12/08/2017 B202 Tự luận  
14 Phương pháp PTHH (FEM) 16600401 13:30 06/05/2017 B202 Tự luận  
15 Cơ học kết cấu nâng cao 16600401 08:00 13/08/2017 B202 Tự luận  
16 Giải tích thực 16600701 13:30 12/08/2017 B208 Tự luận  
17 Phương trình đạo hàm riêng 16600701 08:00 13/08/2017 B208 Tự luận  
18 Quản trị rủi ro tài chính 16600801 13:30 12/08/2017 B209 Tự luận  
19 PP NCKH ứng dụng trong QTKD 15600101       Báo cáo  
20 Chuyên đề nghiên cứu 1 15600301       Báo cáo  
21 Chuyên đề nghiên cứu 2 15600301       Báo cáo  
22 PP NCKH ứng dụng trong kế toán 15600301       Báo cáo  
23 Xử lý số tín hiệu nâng cao 15600601       Báo cáo  
24 Vi điều khiển và hệ thống nhúng 15600601       Báo cáo  
25 Đầu tư tài chính 15600801       Báo cáo  
26 PP NCKH ứng dụng trong tài chính – ngân hàng 15600801       Báo cáo  
27 Chuyên đề nghiên cứu 2 15605802081       Báo cáo  
28 Quản trị nguồn nhân lực 16600101       Báo cáo  
29 Phương pháp nghiên cứu khoa học 16600101       Báo cáo  
30 Tiền tệ, ngân hàng và thị trường tài chính 16600101       Báo cáo  
31 Hệ thống thông tin kế toán 16600301       Báo cáo  
32 Báo cáo chuyên đề hệ thống thông tin kế toán 16600301       Báo cáo  
33 Báo cáo chuyên đề lý thuyết  kế toán 16600301       Báo cáo  
34 Lý thuyết kế toán 16600301       Báo cáo  
35 Báo cáo chuyên đề kế toán quản trị 16600301       Báo cáo  
36 Tính toán kết cấu tấm vỏ 16600401       Báo cáo  
37 Các hệ thống dựa trên tri thức 16600501       Báo cáo  
38 Học máy 16600501       Báo cáo  
39 Giải thuật đồ thị nâng cao 16600501       Báo cáo  
40 Phân tích xác suất và Giải thuật ngẫu nhiên 16600501       Báo cáo  
41 Giải tích hàm nâng cao 16600701       Báo cáo  
42 Giải tích số 16600701       Báo cáo  
43 Độc chất công nghiệp 16601101       Báo cáo  
44 Tiếng ồn 16601101       Báo cáo  
45 Quản lý an toàn hóa chất 16601101       Báo cáo  
46 Ứng phó khẩn cấp 16601101       Báo cáo  
47 Quản lý sự cố 16601101       Báo cáo  
48 Quản lý chất thải nguy hại 16601101       Báo cáo  
49 Hệ thống quản lý môi trường EMS 16601101       Báo cáo  
50 Giảm thiểu và ngăn ngừa ô nhiễm 16601101       Báo cáo  
51 Chuyên đề xây dựng tiêu chí đánh giá HSE tại DN 16601101       Báo cáo  

Lịch bảo vệ LVThS chuyên ngành Kế toán tháng 4/2017

Phòng Sau đại học thông báo lịch bảo vệ luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Kế toán cụ thể như sau:

Hội đồng 1:

NGÀY/GiỜ HỌ TÊN TÊN ĐỀ TÀI
 

 

07h30 thứ 2
Ngày 24/04/2017
Phòng họp C

Lê Phương Duyên
910578K
Đánh giá tác động của các yếu tố tài chính đến hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp xây dựng trên sàn Upcom Việt Nam
Lê Thị Thúy Hoa
910582K
Đo lường của các yếu tố cấu thành hệ thống kiểm soát nội bộ đến hiệu quả hoạt động của các công ty xây dựng tại Thành phố Hồ Chí Minh
Lâm Thị Hoàng Hoanh
910583K
Các nhân tố tác động đến hành vi điều chỉnh lợi nhuận kế toán của các công ty thuộc nhóm ngành công nghiệp: thực nghiệm trên sàn HOSE
Nguyễn Thị Quỳnh Trang
910599K
Vận dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế áp dụng lần đầu để lập và trình bày báo cáo tài chính tại Công ty TNHH phát triển phần mềm Shin Way
Nguyễn Thanh  Huyền
910733K
Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng hệ thống kiểm soát rủi ro ở các doanh nghiệp xuất nhập khẩu tại Thành phố Hồ Chí Minh

 

Hội đồng 2:

NGÀY/GiỜ HỌ TÊN TÊN ĐỀ TÀI
 

 

07h30 thứ 2
Ngày 24/04/2017
Phòng họp B

Lê Nguyễn Linh Giang
910725K
Các nhân tố tác động đến tính kịp thời của báo cáo tài chính các công ty ngành Bất động sản và Xây dựng
Trần Đặng Thanh  Bình
910572K
Nghiên cứu tác động của thông tin kế toán trên báo cáo tài chính ảnh hưởng đến giá cổ phiếu trên sàn chứng khoán HNX
Nguyễn Ngọc Bắc
910571K
Các nhân tố tác động đến sự lựa chọn chính sách kế toán của các doanh nghiệp vận tải trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
Trần Ngọc Lý
910736K
Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại Quỹ trợ vốn CEP theo hướng quản trị rủi ro hoạt động
Lê Thị Trúc Mai
910590K
Vận dụng thẻ điểm cân bằng (Balanced Scorecard) trong đánh giá thành quả hoạt động tại Công ty Cổ phần Hùng Vương

 

Hội đồng 3:

NGÀY/GiỜ HỌ TÊN TÊN ĐỀ TÀI
 

 

13h30 thứ 2
Ngày 24/04/2017
Phòng họp khán đài A

Nguyễn Tuấn Đại
910573K
Các yếu tố tác động đến sự hữu hiệu của hệ thống thông tin kế toán tại các doanh nghiệp cổ phần trên địa bàn thành phố HCM
Nguyễn Tường Vy
910601K
Những nhân tố tác động đến tổ chức công tác kế toán tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc nhóm ngành thực phẩm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Nguyễn Thị Thu Thủy
910754K
Các nhân tố tác động đến việc xây dựng chuẩn mực kế toán công Việt Nam
Trần Thị Bích Trân
910758K
Đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ của các công ty dịch vụ kế toán vừa và nhỏ tại thành phố Hồ Chí Minh
Vương Đình Vinh
910766K
Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại Chi cục phát triển nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh

 

Hội đồng 4:

NGÀY/GiỜ HỌ TÊN TÊN ĐỀ TÀI
 

 

13h30 thứ 2
Ngày 24/04/2017
Phòng họp C

Nguyễn Việt  Ảnh
910570K
Ứng dụng kế toán môi trường tại công ty cổ phần địa chất và khoáng sản Vinacomin (Geosimco)
Trần Thành Công
810431K
Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại Công ty TNHH Bureau Veritas Việt Nam
Đặng Thị Quỳnh Mai
910737K
Các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin trong Báo cáo tài chính của các doanh nghiệp niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
Mai Thị Thùy Trang
910598K
Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hữu hiệu và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ tại các doanh nghiệp điều – tỉnh Bình Phước
Dương Thị Ngọc Yến
910602K
Các nhân tố tác động đến mức độ công bố thông tin trên báo cáo bộ phận của các công ty niêm yết VN30

 

Hội đồng 5:

NGÀY/GiỜ HỌ TÊN TÊN ĐỀ TÀI
 

13h00 thứ 3
Ngày 25/04/2017
Phòng họp C

Nguyễn Bá Duy
910576K
Sử dụng chỉ số M và chỉ số Z nhằm phát hiện khả năng gian lận trên báo cáo tài chính và nguy cơ phá sản của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Nguyễn Nam Khang
910587K
Những nhân tổ ảnh hưởng đến chất lượng thông tin kế toán tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh
Hà Thanh Nam
910591K
Vận dụng thẻ điểm cân bằng trong đánh giá thành quả hoạt động tại Công ty cổ phần Tiếp Vận Xanh

Địa điểm:

Trường đại học Tôn Đức Thắng, cơ sở Tân Phong, Quận 7, TP.HCM.

Lưu ý:

+ Học viên có mặt trước 30 phút để chuẩn bị slide báo cáo.

+ Trang phục nghiêm túc: nữ áo dài, nam áo sơ mi dài tay + caravat, tuyệt đối không được mặc quần Jean.

Lịch bảo vệ LVThS chuyên ngành Kế toán tháng 4/2017

Phòng Sau đại học thông báo lịch bảo vệ luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Kế toán cụ thể như sau:

Hội đồng 1:

NGÀY/GIỜ HỌ VÀ TÊN TÊN ĐỀ TÀI
 

07h30 thứ 3
  Ngày 25/04/2017
Phòng họp C

Nguyễn Đình Chiến
910626K
Hoàn thiện kiểm soát nội bộ hoạt động chi vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ Ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước Gia Lai
Bùi Thị Thanh Tuyền
910650K
Xây dựng kế toán quản trị cho các doanh nghiệp sản xuất tại tỉnh Gia Lai

Hội đồng 2:

NGÀY/GIỜ HỌ VÀ TÊN TÊN ĐỀ TÀI
 

09h00 thứ 3
  Ngày 25/04/2017
Phòng họp C

Nguyễn Thị Ngọc Hân
910631K
Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ của Ban quản lý dự án IFAD tại Việt Nam
Lê Thị Thu Hiền
910843K
Hoàn thiện kiểm soát nội bộ tại Viễn thông Gia Lai
Lê Thị Anh
910839K
Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng và thu tiền tại Công ty cổ phần Gia Lai CTC

Hội đồng 3:

NGÀY/GIỜ HỌ VÀ TÊN TÊN ĐỀ TÀI
12h00 thứ 3
  Ngày 25/04/2017
Phòng họp C
Nguyễn Việt Hà
910630K
Hoàn thiện công tác lập dự toán tại công ty cổ phần điện Gia Lai

Địa điểm:

Trường đại học Tôn Đức Thắng, cơ sở Tân Phong, Quận 7, TP.HCM.

Lưu ý:

+ Học viên có mặt trước 30 phút để chuẩn bị slide báo cáo.

+ Trang phục nghiêm túc: nữ áo dài, nam áo sơ mi dài tay + caravat, tuyệt đối không được mặc quần Jean.

 

Lịch bảo vệ LVThS chuyên ngành Quản trị kinh doanh tháng 4/2017

Phòng Sau đại học thông báo lịch bảo vệ luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh cụ thể như sau:

Hội đồng 1:

NGÀY/GIỜ HỌ TÊN TÊN ĐỀ TÀI
   

13h30 thứ 4

  Ngày 26/04/2017

Phòng họp C

Lương Văn Nam

910668Q

Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua hàng trực tuyến: trường hợp hàng điện tử của người tiêu dùng tại Gia Lai
Mai Ngọc Ngọc

910821Q

Ảnh hưởng của chất lượng dịch vụ đến sự hài lòng của khách hàng tại Công ty Bảo Việt Gia Lai
Võ Quốc Thiện

910829Q

Giải pháp hoàn thiện công tác đánh giá kết quả làm việc của nhân viên tại  Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Gia Lai
Ngô Đức Tín

910831Q

Ảnh hưởng của thực tiễn Quản trị nguồn nhân lực đến cam kết tình cảm của nhân viên với Vietcombank Gia Lai

Hội đồng 2:

NGÀY/GIỜ HỌ TÊN TÊN ĐỀ TÀI
   

08h00 thứ 5

  Ngày 27/04/2017

Phòng họp C

Thái Ngọc Phương

910673Q

Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực nhằm nâng cao sự hài lòng của nhân viên tại BIDV Nam Gia Lai
Đặng Võ Hồng Minh

910667Q

Tác động của các yếu tố gây căng thẳng công việc đến kết quả công việc của nhân viên ngân hàng tại Thành phố Pleiku
Võ Hưng Nguyên

910823Q

Đo lường mức độ hài lòng của khách hàng sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Gia Lai
Lý Tuấn Cường

910653Q

Ảnh hưởng của chất lượng cuộc sống công việc đến sự gắn kết của nhân viên với tổ chức: trường hợp tại công ty cà phê 706

Hội đồng 3:

NGÀY/GIỜ HỌ TÊN TÊN ĐỀ TÀI
   

13h30 thứ 5

  Ngày 27/04/2017

Phòng họp C

Huỳnh Thị Kim Ngân

910820Q

Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của người lao động  tại Công ty Cổ phần Gia Lai CTC
Trần Quang Định

910805Q

Tác động của sự công bằng trong tổ chức đến sự hài lòng trong công việc của nhân viên tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Chi nhánh Gia Lai
Ngô Thị Thúy Hòa

910659Q

Ảnh hưởng của chất lượng cuộc sống công việc đến sự gắn kết của nhân viên ngân hàng SHB Gia Lai
Trần Thị Lan Phương

910674Q

Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên tại Công ty Điện lực tỉnh Gia Lai

Địa điểm:

Trường đại học Tôn Đức Thắng, cơ sở Tân Phong, Quận 7, TP.HCM.

Lưu ý:

+ Học viên có mặt trước 30 phút để chuẩn bị slide báo cáo.

+ Trang phục nghiêm túc: nữ áo dài, nam áo sơ mi dài tay + caravat, tuyệt đối không được mặc quần Jean.

Thông báo về việc tổ chức Lễ tốt nghiệp – Tháng 04/2017

THÔNG BÁO

V/v tổ chức Lễ tốt nghiệp – Tháng 4/2017

 

Phòng sau đại học thông báo Kế hoạch tổ chức Lễ tốt nghiệp – Tháng 04/2017 như sau:

 1. Địa điểm: Hội trường A, Trường đại học Tôn Đức Thắng
 2. Thời gian: 06h45, sáng thứ 6 ngày 28/04/2017
 3. Quy định về trang phục:
 • Áo sơ mi trắng dài tay + Cà vạt màu đỏ (nhận cùng với lễ phục tốt nghiệp);
 • Quần tây sậm màu;
 • Giày tây (nam)/Giày bít mũi màu đen (nữ);

      Lưu ý: tuyệt đối không được mặc quần Jean.

 1. Một số lưu ý (bắt buộc phải thực hiện):
 • Học viên phải có mặt lúc 14h00 thứ 5, ngày 27/04/2017 tại Hội trường A để tham gia tổng duyệt và được hướng dẫn mặc lễ phục tốt nghiệp(nếu không có mặt trong buổi tổng duyệt sẽ không được dự Lễ chính thức).
 • Bắt buộc phải có mặt đúng 06h30 ngày 28/04/2017 để dự Lễ tốt nghiệp được tổ chức chính thức tại Hội trường A và thực hiện đúng các nghi thức trong buổi lễ theo yêu cầu của Ban tổ chức.
 1. Đăng ký dự lễ tốt nghiệp:
 • Học viên hoàn thành việc đóng chi phí tốt nghiệp tại Phòng tài chính (P.A007) trong ngày 21/04/2017 (700.000 đồng/học viên).
 • Sau khi đóng lệ phí, học viên đến Phòng Sau đại học (A305) đăng ký chính thức tham dự Lễ tốt nghiệp và nhận lễ phục tốt nghiệp.
 1. Danh sách tốt nghiệp (đính kèm theo thông báo).

Học viên có tên trong danh sách tốt nghiệp đợt tháng 4/2017 vui lòng thực hiện nghiêm túc các yêu cầu trong thông báo này.

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 04/2017

 

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP

BẬC ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

 

 

STT MSHV Họ và tên GT Ngày sinh Nơi sinh Ngành  Ghi

chú 

1 810430K Vương Xuân Bách Nam 06/01/1989 Quảng Ngãi Kế toán  
2 810436K Nguyễn Lê Thùy Liên Nữ 26/06/1987 Tiền Giang Kế toán  
3 810439K Nguyễn Thị Nga Nữ 09/09/1990 Quảng Ngãi Kế toán  
4 810501K Nguyễn Minh Nhựt Nam 18/08/1991 Bình Dương Kế toán  
5 810509K Thái Thị Hoài Thương Nữ 02/09/1990 Gia Lai Kế toán  
6 810503K Nguyễn Thị Diễm Sương Nữ 07/06/1987 Tiền Giang Kế toán  
7 910628K Nguyễn Anh Dũng Nam 26/06/1966 Thái Bình Kế toán  
8 910632K Nguyễn Thị Thu Hiếu Nữ 01/06/1991 Gia Lai Kế toán  
9 910633K Trần Thị Hồng Nữ 20/05/1987 Gia Lai Kế toán  
10 910637K Hà Anh Linh Nam 24/09/1990 Gia Lai Kế toán  
11 910639K Nguyễn Thị Mai Nữ 12/02/1983 Nghệ An Kế toán  
12 910641K Nguyễn Tấn Nhàn Nam 05/05/1979 Quảng Ngãi Kế toán  
13 910642K Trần Ngọc Phận Nam 10/02/1973 Quảng Ngãi Kế toán  
14 910646K Trương Đinh Diệu Thi Nữ 18/02/1984 Gia Lai Kế toán  
15 910649K Nguyễn Minh Tứ Nam 02/06/1977 Bình Định Kế toán  
16 910651K Huỳnh Thị Tuyết Nữ 28/11/1991 Gia Lai Kế toán  
17 910841K Lê Hồng Nam 03/06/1974 Hà Nội Kế toán  
18 910845K Chu Quốc Phòng Nam 23/04/1976 Ninh Bình Kế toán  
19 810451Q Nguyễn Thành Công Nam 04/01/1989 Long An Quản trị kinh doanh  
20 810453Q Lê Dương Khang Nam 16/12/1980 Quảng Ngãi Quản trị kinh doanh  
21 810454Q Lương Minh Long Nam 24/11/1968 Nghệ An Quản trị kinh doanh  
22 810455Q Đặng Thị Diễm My Nữ 11/03/1990 Gia Lai Quản trị kinh doanh  
23 810517Q Trình Hữu Thành Nam 25/02/1985 Kon Tum Quản trị kinh doanh  
24 810522Q Nguyễn Xuân Toàn Nam 10/01/1984 TP.HCM Quản trị kinh doanh  
25 810524Q Nguyễn Thị Ngọc Trâm Nữ 01/02/1991 Bình Thuận Quản trị kinh doanh  
26 810539Q Phạm Ngọc Bảo Duy Nam 20/03/1990 TP.HCM Quản trị kinh doanh  
27 810543Q Trương Thị Ngọc Nữ 05/04/1990 TP.HCM Quản trị kinh doanh  
28 810547Q Nguyễn Bá Hữu Nam 16/10/1981 Bắc Ninh Quản trị kinh doanh  
29 810555Q Đinh Thiên Lộc Nam 22/09/1981 TP.HCM Quản trị kinh doanh  
30 910608Q Lý Nguyễn Hồng Phượng Nữ 23/07/1988 TP.HCM Quản trị kinh doanh  
31 910654Q Nguyễn Mạnh Cường Nam 25/03/1992 Gia Lai Quản trị kinh doanh  
32 910655Q Phạm Viết Đoài Nam 20/02/1966 Hà Tĩnh Quản trị kinh doanh  
33 910657Q Võ Thị Mỹ Hạnh Nữ 10/06/1977 Gia Lai Quản trị kinh doanh  
34 910658Q Trần Thị Hồng Hạnh Nữ 03/11/1978 Gia Lai Quản trị kinh doanh  
35 910660Q Nguyễn Thị Minh Hoài Nữ 19/05/1974 Hà Tĩnh Quản trị kinh doanh  
36 910665Q Đậu Thị Liên Nữ 09/07/1987 Gia Lai Quản trị kinh doanh  
37 910666Q Tống Tấn Lực Nam 02/05/1970 Ninh Bình Quản trị kinh doanh  
38 910670Q Đinh Văn Nghĩa Nam 17/12/1991 Gia Lai Quản trị kinh doanh  
39 910676Q Cao Đăng Quế Nam 01/01/1974 Nghệ An Quản trị kinh doanh  
40 910678Q Ngô Bá Thành Nam 27/09/1990 Gia Lai Quản trị kinh doanh  
41 910683Q Nguyễn Xuân Tình Nam 28/07/1975 Sơn La Quản trị kinh doanh  
42 910684Q Nguyễn Thị Thu Trang Nữ 05/05/1986 Gia Lai Quản trị kinh doanh  
43 910685Q Phạm Vũ Nam 29/05/1970 Hà Nội Quản trị kinh doanh  
44 910688Q Vũ Văn Viện Nam 10/05/1968 Thái Bình Quản trị kinh doanh  
45 910697Q Nguyễn Tăng Hưng Nam 26/02/1977 TP.HCM Quản trị kinh doanh  
46 910714Q Huỳnh Mai Xuân Nữ 08/04/1991 Long An Quản trị kinh doanh  
47 910804Q Phạm Xuân  Bảo Nam 12/01/1973 Quảng Bình Quản trị kinh doanh  
48 910806Q Lê Tiến Dũng Nam 14/06/1980 Gia Lai Quản trị kinh doanh  
49 910809Q Nguyễn Thanh Hải Nam 01/05/1979 Gia Lai Quản trị kinh doanh  
50 910812Q Nguyễn Thị Như Hiền Nữ 06/11/1984 Gia Lai Quản trị kinh doanh  
51 910814Q Lê Thị Thanh Huyền Nữ 12/02/1975 Thái Nguyên Quản trị kinh doanh  
52 910825Q Phùng Văn Phước Nam 25/02/1971 Gia Lai Quản trị kinh doanh  
53 910830Q Nguyễn Trọng Tiến Nam 20/10/1977 Bình Định Quản trị kinh doanh  
54 910833Q Nguyễn Bích Trâm Nữ 04/07/1991 Gia Lai Quản trị kinh doanh  
55 910834Q Phan Hoàng Trọng Nam 14/05/1977 Kon Tum Quản trị kinh doanh  
56 910837Q Đào Minh Tuyên Nam 07/07/1975 Gia Lai Quản trị kinh doanh  
57 810422X Mã Tấn Minh Nam 15/04/1980 Bạc Liêu KT XDCTDD&CN  
58 810424X Lê Hạ Pháp Nam 30/12/1984 Phú Yên KT XDCTDD&CN  
59 810427X Nguyễn Nhật Tiến Nam 19/03/1986 Quảng Nam KT XDCTDD&CN  
60 810467X Hoàng Chí Công Nam 04/08/1983 Sóc Trăng KT XDCTDD&CN  
61 810469X Bùi Quang Khánh Nam 02/09/1987 Bến Tre KT XDCTDD&CN  
62 810470X Nguyễn Hữu Linh Nam 15/02/1990 Hải Dương KT XDCTDD&CN  
63 810471X Đỗ Hoàng Quyên Nam 01/09/1990 Quảng Ngãi KT XDCTDD&CN  
64 810475X Nguyễn An Vinh Nam 08/09/1991 TP.HCM KT XDCTDD&CN  
65 810476X Lê Hoàng Vương Nam 19/08/1986 Ninh Thuận KT XDCTDD&CN  
66 910774M Dương Hữu Phúc Nam 17/12/1992 TP.HCM Khoa học máy tính  
67 910777M Phan Đình Sơn Nam 29/10/1990 Bình Thuận Khoa học máy tính  
68 910782H Trương Hải  Bằng Nam 04/01/1990 Khánh Hòa Kỹ thuật hoá học  
69 910792H Lê Thị  Nhung Nữ 02/07/1987 Thanh Hóa Kỹ thuật hoá học  
70 910795H Trần Thế  Quang Nam 15/01/1984 Khánh Hòa Kỹ thuật hoá học  
71 810512Q  Trần Minh  Nhựt  Nam  20/02/1978  An Giang  Quản trị kinh doanh  
72 810530Q  Huỳnh Anh  Tuấn  Nam  25/10/1987 Quảng Ngãi Quản trị kinh doanh  

Tổng danh sách có 72 học viên;

ảnh girl xinh,hình bánh sinh nhật đẹp