Monthly Archives: February 2018

LỊCH BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG (8340201)

Phòng Sau đại học thông báo lịch bảo vệ Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng như sau:

Ngày bảo vệ: 13h30 ngày 05/03/2018

Phòng bảo vệ: Phòng C010, Nhà C, cơ sở Tân Phong – Quận 7

STT

MSHV Họ tên Ngày sinh Nơi sinh

Tên đề tài LVThS

1

156008005

Trần Thị Huệ

06/10/1980

Quảng Trị

Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng sinh lời của các doanh nghiệp ngành thực phẩm – đồ uống niêm yết trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh

2

156008016

Nguyễn Thị Hồng Trâm

10/12/1991

Khánh Hòa

Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận nguồn vốn tín dụng của doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam

3

156008017

Lê Ngọc Thủy Trang

10/06/1991

BR – VT

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng sinh lời của các công ty bất động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

 Học viên lưu ý:

- Có mặt trước giờ bảo vệ 30 phút

- Trang phục nghiêm túc (nữ áo dài, nam áo trắng dài tay + cravat)

LỊCH BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN (8340301)

Phòng Sau đại học thông báo lịch bảo vệ Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kế toán như sau:

1. Hội đồng 1: bảo vệ vào lúc 08h00 ngày 09/03/2018

     Phòng bảo vệ: Phòng C010, Nhà C, cơ sở Tân Phong – Quận 7

STT

MSHV Họ tên Ngày sinh Nơi sinh

Tên đề tài LVThS

1

910575K

Hồ Thị Thuỳ Dung

18/06/1989

Tiền Giang

Các nhân tố tác động đến việc lựa chọn chính sách kế toán – bằng chứng thực nghiệm của các doanh nghiệp sản xuất tại tỉnh Tiền Giang

2

910731K

Phạm Thị Lan Hương

14/12/1983

Đồng Nai

Hoàn thiện kế toán tài sản cố định trên tiến trình hội nhập nghiên cứu tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bến Tre

3

910752K

Trần Thị Hồng Thúy

19/02/1988

Tiền Giang

Các nhân tố ảnh hưởng đến Chất lượng thông tin kế toán trong các doanh nghiệp tại tỉnh tỉnh Tiền Giang

4

1010920K

Nguyễn Hiếu Trung 17/12/1979 Tiền Giang

Đo lường các nhân tố tác động đến sự hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp thương mại tỉnh Tiền Giang

2. Hội đồng 2: bảo vệ vào lúc 13h00 ngày 09/03/2018

     Phòng bảo vệ: Phòng C010, Nhà C, cơ sở Tân Phong – Quận 7

STT

MSHV Họ tên Ngày sinh Nơi sinh

Tên đề tài LVThS

1

910719K

Bùi Thị Biết

16/06/1986

Bến Tre

Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn phần mềm kế toán ở những doanh nghiệp nhỏ và vừa – thực nghiệm trên địa bàn tỉnh Bến Tre

2

156003017

Nguyễn Thảo Uyên

16/06/1993

Bình Thuận

Các yếu tố tác động đến tính hữu hiệu của kiểm soát nội bộ theo hướng quản trị rủi ro tại các doanh nghiệp thương mại kinh doanh thiết bị điện trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh

3

910747K

Trần Thị Thảo

15/06/1986

Bến Tre

Các nhân tố tác động đến mức độ công bố thông tin kế toán của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

3. Hội đồng 3: bảo vệ vào lúc 08h00 ngày 09/03/2018

     Phòng bảo vệ: Phòng B010, Nhà B, cơ sở Tân Phong – Quận 7

STT

MSHV Họ tên Ngày sinh Nơi sinh

Tên đề tài LVThS

1

910640K

Tạ Minh Mạnh

01/05/1979

Hưng Yên

Hoàn thiện kiểm soát nội bộ hoạt động chi ngân sách nhà nước qua kho bạc Nhà nước Đak Pơ

2

1010919K

Nguyễn Thị Tiệp

27/09/1991

Tiền Giang

Các nhân tố tác động đến hành vi điều chỉnh lợi nhuận của các công ty bất động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

3

910750K

Trần Thị Diệp Anh Thư

25/06/1991

Hậu Giang

Đặc tính của Ban điều hành ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính của các công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

4

1010909K

Nguyễn Thanh Lụa

28/07/1983

Tiền Giang

Mối quan hệ giữa chất lượng kiểm toán và hành vi điều chỉnh lợi nhuận của các công ty niêm yết thuộc nhóm ngành hàng tiêu dùng trên thị trường chứng khoán Việt Nam

4. Hội đồng 4: bảo vệ vào lúc 13h00 ngày 09/03/2018

     Phòng bảo vệ: Phòng B010, Nhà B, cơ sở Tân Phong – Quận 7

STT

MSHV Họ tên Ngày sinh Nơi sinh

Tên đề tài LVThS

1

1010915K

Lê Nguyễn Nhất Phương

29/09/1984

Tiền Giang

Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng hệ thống thông tin kế toán tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

2

156003015

Huỳnh Đăng Thành

03/12/1993

TP. HCM

Mối quan hệ giữa các đặc tính của hội đồng quản trị với hành vi điều chỉnh lợi nhuận: bằng chứng thực nghiệm tại các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

3

156003018

Phạm Tiến Vũ

08/05/1993

Phú Yên

Mối quan hệ giữa chất lượng báo cáo tài chính và hiệu quả đầu tư tài sản cố định tại các công ty sản xuất trên thị trường chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

4

1010912K

Nguyễn Việt Nhân

13/02/1986

Tiền Giang

Kiểm toán hoạt động tại Kiểm toán Nhà nước khu vực IX và định hướng kiểm toán quỹ đầu tư phát triển tại các tỉnh thuộc Kiểm toán Nhà nước khu vực IX

Học viên lưu ý:

- Có mặt trước giờ bảo vệ 30 phút

- Trang phục nghiêm túc (nữ áo dài, nam áo trắng dài tay + cravat)

LỊCH BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH (8340101)

Phòng Sau đại học thông báo lịch bảo vệ Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh như sau:

1. Hội đồng 1: bảo vệ vào lúc 13h30 ngày 06/03/2018

     Phòng bảo vệ: Phòng C010, Nhà C, cơ sở Tân Phong – Quận 7

STT

MSHV

Họ tên Ngày sinh Nơi sinh Tên đề tài LVThS

1

910605Q

Võ Thị Xuân Hậu 10/6/1987 Bình Định

Ảnh hưởng của trí tuệ cảm xúc đến hành vi công dân tổ chức tại công ty FPT TELECOM HCM

2

1010896Q

Nguyễn Việt Bắc 27/02/1977 Tiền Giang

Ảnh hưởng của chất lượng dịch vụ chuyển phát đến sự hài lòng của khách hàng tại bưu điện tỉnh Tiền Giang

3

1010901Q

Bùi Thúy Nga 05/12/1985 Tiền Giang

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng TMCP ĐT & PT Việt Nam – chi nhánh Tiền Giang

4

1010903Q

Huỳnh Ngọc Minh Trâm 26/06/1992 Tiền Giang

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự gắn kết của nhân viên với khu điều trị theo yêu cầu – Bệnh viện đa khoa Trung tâm Tiền Giang

5

156001013

Lê Minh Hùng Tín 27/04/1992 TP.HCM

Đo lường các yếu tố tác động đến sự hài lòng của nhân viên tại Công ty TNHH thương mại công nghệ Anh Minh

2. Hội đồng 2: bảo vệ vào lúc 08h30 ngày 07/03/2018

     Phòng bảo vệ: Phòng C010, Nhà C, cơ sở Tân Phong – Quận 7

STT

MSHV

Họ tên

Ngày sinh

Nơi sinh

Tên đề tài LVThS

1

910609Q

Nguyễn Thế Tâm

06/08/1984

Thanh Hóa

Ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp đến sự cam kết gắn bó với tổ chức của nhân viên Ngân hàng TMCP Đầu Tư & Phát Triển Việt Nam (BIDV). Khu vực TP.HCM

2

910669Q

Võ Thị Nga

03/11/1983

Pleiku

Ảnh hưởng của thỏa mãn công việc đến sự gắn kết tình cảm của công chức với đến vị tại Cục hải quan các tỉnh Tây Nguyên

3

910705Q

Nguyễn Thị Thanh

12/23/1985

Hà Tây

Ảnh hưởng của công bằng trong tổ chức đến hành vi của nhân viên Công ty cổ phần TASCO

4

156001012

Võ Phan Anh Thư

11/12/1992

Ninh Thuận

Các yếu tố tác động đến động lực làm việc của giáo viên dạy nghề: Nghiên cứu trường hợp các trường nghề khu vực TP. Phan Rang – Tháp Chàm

3. Hội đồng 3: bảo vệ vào lúc 13h00 ngày 07/03/2018

     Phòng bảo vệ: Phòng C010, Nhà C, cơ sở Tân Phong – Quận 7

STT

MSHV

Họ tên

Ngày sinh

Nơi sinh

Tên đề tài LVThS

1

1010897Q

Nguyễn Thiện Chí

16/10/1991

Bến Tre

Ảnh hưởng thực tiễn quản trị nguồn nhân lực đến sự gắn kết của nhân viên với tổ chức trong lĩnh vực thương mại – dịch vụ trên địa bàn tỉnh Bến Tre

2

1010898Q

Lương Ngọc Dung

1980

Tiền Giang

Tác động của chia sẻ tri thức đến hiệu quả làm việc của công chức Tiền Giang

3

1010899Q

Châu Quốc Dũng

1979

Tiền Giang

Phân tích các yếu tố tác động đến sự hài lòng trong công việc của công chức, viên chức và người lao động Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang

4

156001017

Phan Quốc Đoàn

25/03/1977

Trà Vinh

Ảnh hưởng của phong cách lãnh đạo chuyển dạng đến động lực làm việc của nhân viên tại Chi nhánh Ngân hàng thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Tiền Giang

4. Hội đồng 4: bảo vệ vào lúc 13h00 ngày 08/03/2018

     Phòng bảo vệ: Phòng C010, Nhà C, cơ sở Tân Phong – Quận 7

STT

MSHV

Họ tên

Ngày sinh

Nơi sinh

Tên đề tài LVThS

1

910672Q

Ngô Thành Nguyên

20/03/1981

Gia Lai

Ảnh hưởng các thành phần của phong cách lãnh đạo tạo sự thay đổi đến cam kết tình cảm của nhân viên tại Ngân hàng TMCP Đầu Tư & Phát Triển Việt Nam – chi nhánh Nam Gia Lai

2

910680Q

Võ Thị Hồng Thảo

24/01/1991

Gia Lai

Các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả làm việc của nhân viên tại Công ty TNHH MTV Cà phê Gia Lai

3

910811Q

Đoàn Thị Thu Hiền

18/09/1986

Gia Lai

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến chia sẻ tri thức của công chức tại các sở,  ban ngành tỉnh Gia Lai

4

1010855Q

Đặng Thế Hiển

17/04/1991

Bình Định

Các yếu tố tác động đến khả năng tiếp cận được tín dụng ngân hàng: nghiên cứu trường hợp các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại TP. Hồ Chí Minh

Học viên lưu ý:

- Có mặt trước giờ bảo vệ 30 phút

- Trang phục nghiêm túc (nữ áo dài, nam áo trắng dài tay + cravat)

ảnh girl xinh,hình bánh sinh nhật đẹp