Đăng ký môn học

THÔNG BÁO THỜI KHÓA BIỂU HK2/2017-2018 CẬP NHẬT

Phòng SĐH thông báo thời khóa biểu HK2/2017 – 2018 có cập nhật. Học viên tải về tại đây.

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ HỌC MÔN ANH VĂN 1

Phòng Sau đại học xin thông báo các anh/chị học môn “Anh văn 1″ tại Nha Trang vui lòng thực hiên việc đăng ký môn học để phòng Sau đại học có cơ sở mở lớp. Hạn cuối thực hiện là ngày 02/01/2018.

Trân trọng.

THÔNG BÁO VIỆC ĐĂNG KÝ MÔN HỌC HK2/2017 – 2018

Phòng Sau đại học xin thông báo việc đăng ký môn học (ĐKMH) HK2/2017 – 2018 như sau:

- Tất cả học viên phải ĐKMH theo quy định, học viên không ĐKMH xem như không có tên trong danh sách ghi điểm môn học. Học viên có thể tham khảo “Thời khóa biểu HK2/2017 – 2018″ khi tiến hành ĐKMH, lưu ý đối chiếu nhóm môn học với địa điểm học để tránh nhầm lẫn. Học viên xem thời khóa biểu tổng hợp tại đây.

- Thời hạn thực hiện việc ĐKMH từ 20/12/2017 đến hết ngày 28/12/2017. Sau thời gian này hệ thống sẽ khóa lại để phòng Sau đại học thống kê số lượng và học viên sẽ không thể ĐKMH được nữa.

- Việc ĐKMH này áp dụng cho học viên ngành Quản trị kinh doanh, Kế toán, Tài chính ngân hàng, Khoa học máy tính, Kỹ thuật môi trường và Bảo hộ lao động. Học viên các ngành khác sẽ có kế hoạch ĐKMH riêng.

- Website ĐKMH:  http://dkmh-sdh.tdt.edu.vn

Trân trọng.

THÔNG BÁO ĐÓNG HỌC PHÍ HỌC LẠI

Kính gửi các anh/chị học viên,

Hiện nay, qua thống kê vẫn còn một số học viên chưa đóng học phí các môn học lại mặc dù đã hết thời hạn (26/10/2017 đối với môn Thống kê kinh doanh và Ứng dụng SPSS; và 07/11/2017 đối với các môn học còn lại).

Nay phòng Sau đại học xin thông báo gia hạn thời gian đóng học phí đến 15h00 ngày 08/12/2017 (thứ 6). Sau thời gian này những học viên chưa hoàn tất học phí sẽ không có tên trong danh sách thi.

Trân trọng.

THÔNG BÁO TÌNH HÌNH NỢ HỌC PHÍ

THÔNG BÁO

Phòng Sau đại học xin công bố tình hình nợ học phí của học viên tính đến ngày 31.10.2017. Học viên vui lòng hoàn tất học phí trước ngày 07.11.2017, sau thời hạn này phòng Sau đại hoc sẽ xử lý cấm thi theo quy định.

Mọi thắc mắc về vấn đề học phí vui lòng liên hệ phòng Tài chính trường trước ngày 06.11.2017.

Danh sách nợ học phí vui lòng tải về ở đây.

Trân trọng.

Thời khóa biểu các môn chung cho khối ngành kinh tế

Thời khóa biểu các môn học chung cho khối ngành kinh tếXem TKB tại đây.

Đăng ký môn học Triết học


Môn Triết Học
+ seven = 14


ảnh girl xinh,hình bánh sinh nhật đẹp