Danh sách học viên đủ điều kiện giao đề tài LVThS đợt 2/2016

Phòng sau đại học thông báo danh sách  học viên đủ điều kiện giao đề tài LVThS đợt 2/2016 :

Chuyên ngành Kế toán – MSA04

 DANH SÁCH HỌC VIÊN  ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ

CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN (10/2016)

 

STT MSSV Họ và tên học viên Ngày sinh Nơi sinh Điểm
TBTL
Đã hoàn thành chứng chỉ Anh văn Đã hoàn thành chứng chỉ Triết học Ghi chú
1 910579K Phạm Thu  Hằng 04/11/1991 Bình Định 7.51   x  
2 910586K Trần Thanh Hữu 19/5/1990 Bến Tre 6.62   x  
3 910592K Thái Ngọc  Nguyên 22/12/1985 Tp.HCM 6.85   x  
4 910594K Võ Trần Quốc 13/2/1983 Quảng Trị 6.92   x  
5 910600K Nguyễn Thị Bích  Vân 25/10/1988 Tp.HCM 6.83 x x  
6 910716K Nguyễn Ngọc Tuấn Anh 08/08/1987 Lâm Đồng 7.01   x  
7 910723K Lê Thuỳ  Dung 27/5/1990 Bình Thuận 6.76   x  
8 910724K Nguyễn Thị Thuỳ  Dương 09/06/1985 Tây Ninh 6.91   x  
9 910730K  Nguyễn Thị Kim  Hương 12/09/1991 Tp.HCM 6.71   x  
10 910732K Trần Thị Thu  Hương 17/9/1984 Đồng Nai 7.05   x  
11 910738K Nguyễn Thị Hiền Minh 31/1/1991 Khánh Hoà 6.64   x  
12 910744K Huỳnh Ngọc  Phượng 02/07/1990 Tp.HCM 7.34   x  
13 910747K Trần Thị  Thảo 15/6/1986 Bến Tre 6.55   x  
14 910753K Vũ Thị Thanh  Thuỳ 15/7/1986 Bình Dương 6.84   x  
15 910763K Đỗ Thanh  Tuấn 17/9/1982 Hải Phòng 6.92   x  
16 910764K Trần Minh Tuấn 15/10/1987 Tp.HCM 7.03   x  
17 910765K Vũ Đức  Việt 04/08/1985 Quảng Ninh 7.26   x  

Tổng danh sách có 17 học viên;

Chuyên ngành Kế toán – Lớp MSA04_01

DANH SÁCH HỌC VIÊN  ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ

CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN (10/2016)

 

STT MSSV Họ và tên học viên Ngày sinh Nơi sinh Điểm
TBTL
Đã hoàn thành chứng chỉ Anh văn Đã hoàn thành chứng chỉ Triết học Ghi chú
1 910644K Văn Xuân Sơn 30/12/1971 Gia Lai 6.95      
2 910645K Từ Thị Tài 22/08/1976 Gia Lai 7.14 x    
3 910648K Võ Ngọc Tình 05/05/1985 Quảng Ngãi 7.17      
4 910689K Nguyễn Thị Diễm Phương 19/11/1981 Gia Lai 7.19      
5 910690K Nguyễn Quang Sự 10/04/1970 Gia Lai 7.25      
6 910846K Nguyễn Văn Thám 01/09/1966 Gia Lai 7.01      
7 910850K Nguyễn Thị Cẩm Vân 02/02/1981 Gia Lai 6.67      
8 910627K Phạm Văn Cường 25/12/1971 Bình Định 6.77      

Tổng danh sách có 08 học viên;

Chuyên ngành QTKD – Lớp MBA09

DANH SÁCH HỌC VIÊN  ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ

CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH (10/2016)

 

STT MSSV Họ và tên học viên Ngày sinh Nơi sinh Điểm
TBTL
Đã hoàn thành chứng chỉ Anh văn Đã hoàn thành chứng chỉ Triết học Ghi chú
1 910610Q Nguyễn Thị Dung Thùy 12/10/1990 Tp.HCM 6.33 x x  
2 910612Q Lê Văn Anh Tuấn 02/01/1987 Long An 7.05   x  
3 910699Q Lê Thị Linh 26/03/1979 Tiền Giang 7.17   x  
4 910708Q Tạ Thị Phương Thu 30/04/1992 Hưng Yên  7.62   x  
5 810528Q Võ Thanh Trường 03/05/1981 Đồng Nai 6.56   x  

Tổng danh sách có 05 học viên;

Chuyên ngành QTKD – Lớp MBA09_01

DANH SÁCH HỌC VIÊN  ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ

CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH (10/2016)

 

STT MSSV Họ và tên học viên Ngày sinh Nơi sinh Điểm
TBTL
Đã hoàn thành chứng chỉ Anh văn Đã hoàn thành chứng chỉ Triết học Ghi chú
1 910663Q Nguyễn Hồng Lam 12/06/1972 Gia Lai 7.16      
2 910675Q Trần Tấn Quang 15/12/1975 Quảng Ngãi 7.07      
3 910679Q Vũ Nhật Thành 24/05/1982 Gia Lai 7.01      
4 910681Q Trần Văn Thuân 02/08/1966 Nam Định 7.12      
5 910686Q Trương Thanh Tùng 29/01/1975 Bình Định 7.31      
6 910687Q Hồ Thị Tường Vi 15/02/1988 Gia Lai 7.44      
7 910803Q Nguyễn Hoài  Văn 16/12/1980 Gia Lai 7.47      
8 910816Q Phạm Thành Lập 20/03/1980 Bình Định 6.8      
9 910828Q Lê Thị Sen 10/10/1977 Gia Lai 7.06      

Tổng danh sách có 09 học viên;

ảnh girl xinh,hình bánh sinh nhật đẹp