LỊCH BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN (8340301)

Phòng Sau đại học thông báo lịch bảo vệ Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kế toán như sau:

1. Hội đồng 1: bảo vệ vào lúc 08h00 ngày 09/03/2018

     Phòng bảo vệ: Phòng C010, Nhà C, cơ sở Tân Phong – Quận 7

STT

MSHV Họ tên Ngày sinh Nơi sinh

Tên đề tài LVThS

1

910575K

Hồ Thị Thuỳ Dung

18/06/1989

Tiền Giang

Các nhân tố tác động đến việc lựa chọn chính sách kế toán – bằng chứng thực nghiệm của các doanh nghiệp sản xuất tại tỉnh Tiền Giang

2

910731K

Phạm Thị Lan Hương

14/12/1983

Đồng Nai

Hoàn thiện kế toán tài sản cố định trên tiến trình hội nhập nghiên cứu tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bến Tre

3

910752K

Trần Thị Hồng Thúy

19/02/1988

Tiền Giang

Các nhân tố ảnh hưởng đến Chất lượng thông tin kế toán trong các doanh nghiệp tại tỉnh tỉnh Tiền Giang

4

1010920K

Nguyễn Hiếu Trung 17/12/1979 Tiền Giang

Đo lường các nhân tố tác động đến sự hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp thương mại tỉnh Tiền Giang

2. Hội đồng 2: bảo vệ vào lúc 13h00 ngày 09/03/2018

     Phòng bảo vệ: Phòng C010, Nhà C, cơ sở Tân Phong – Quận 7

STT

MSHV Họ tên Ngày sinh Nơi sinh

Tên đề tài LVThS

1

910719K

Bùi Thị Biết

16/06/1986

Bến Tre

Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn phần mềm kế toán ở những doanh nghiệp nhỏ và vừa – thực nghiệm trên địa bàn tỉnh Bến Tre

2

156003017

Nguyễn Thảo Uyên

16/06/1993

Bình Thuận

Các yếu tố tác động đến tính hữu hiệu của kiểm soát nội bộ theo hướng quản trị rủi ro tại các doanh nghiệp thương mại kinh doanh thiết bị điện trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh

3

910747K

Trần Thị Thảo

15/06/1986

Bến Tre

Các nhân tố tác động đến mức độ công bố thông tin kế toán của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

3. Hội đồng 3: bảo vệ vào lúc 08h00 ngày 09/03/2018

     Phòng bảo vệ: Phòng B010, Nhà B, cơ sở Tân Phong – Quận 7

STT

MSHV Họ tên Ngày sinh Nơi sinh

Tên đề tài LVThS

1

910640K

Tạ Minh Mạnh

01/05/1979

Hưng Yên

Hoàn thiện kiểm soát nội bộ hoạt động chi ngân sách nhà nước qua kho bạc Nhà nước Đak Pơ

2

1010919K

Nguyễn Thị Tiệp

27/09/1991

Tiền Giang

Các nhân tố tác động đến hành vi điều chỉnh lợi nhuận của các công ty bất động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

3

910750K

Trần Thị Diệp Anh Thư

25/06/1991

Hậu Giang

Đặc tính của Ban điều hành ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính của các công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

4

1010909K

Nguyễn Thanh Lụa

28/07/1983

Tiền Giang

Mối quan hệ giữa chất lượng kiểm toán và hành vi điều chỉnh lợi nhuận của các công ty niêm yết thuộc nhóm ngành hàng tiêu dùng trên thị trường chứng khoán Việt Nam

4. Hội đồng 4: bảo vệ vào lúc 13h00 ngày 09/03/2018

     Phòng bảo vệ: Phòng B010, Nhà B, cơ sở Tân Phong – Quận 7

STT

MSHV Họ tên Ngày sinh Nơi sinh

Tên đề tài LVThS

1

1010915K

Lê Nguyễn Nhất Phương

29/09/1984

Tiền Giang

Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng hệ thống thông tin kế toán tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

2

156003015

Huỳnh Đăng Thành

03/12/1993

TP. HCM

Mối quan hệ giữa các đặc tính của hội đồng quản trị với hành vi điều chỉnh lợi nhuận: bằng chứng thực nghiệm tại các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

3

156003018

Phạm Tiến Vũ

08/05/1993

Phú Yên

Mối quan hệ giữa chất lượng báo cáo tài chính và hiệu quả đầu tư tài sản cố định tại các công ty sản xuất trên thị trường chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

4

1010912K

Nguyễn Việt Nhân

13/02/1986

Tiền Giang

Kiểm toán hoạt động tại Kiểm toán Nhà nước khu vực IX và định hướng kiểm toán quỹ đầu tư phát triển tại các tỉnh thuộc Kiểm toán Nhà nước khu vực IX

Học viên lưu ý:

- Có mặt trước giờ bảo vệ 30 phút

- Trang phục nghiêm túc (nữ áo dài, nam áo trắng dài tay + cravat)

ảnh girl xinh,hình bánh sinh nhật đẹp