LỊCH BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH KỸ THUẬT HÓA HỌC (8520301)

1. Hội đồng 1: bảo vệ vào lúc 08h00 ngày 05/03/2018

    Phòng bảo vệ: Phòng B010, Nhà B, cơ sở Tân Phong – Quận 7

TT

MSHV Họ và tên GT Ngày sinh Nơi sinh

Tên đề tài

1

910788H

Phạm Ngọc Hải Nam 28/08/1989 Khánh Hòa Tổng hợp và nghiên cứu hoạt tính sinh học “IN VITRO” vật liệu thủy tinh 58SiO2-33CaO-9P2O5 (58S)

2

910790H

Nguyễn Thị Bích Hạnh

Nữ

02/02/1989

Khánh Hòa

Tổng hợp và nghiên cứu hoạt tính sinh học “IN VITRO” vật liệu TRICALCIUM SILICATE Ca3SiO5

2. Hội đồng 2: bảo vệ vào lúc 13h00 ngày 05/03/2018

    Phòng bảo vệ: Phòng B010, Nhà B, cơ sở Tân Phong – Quận 7

STT

MSHV Họ và tên GT Ngày sinh Nơi sinh

Tên đề tài

1

910793H

Lê Quang Phúc

Nam

30/01/1978

Khánh Hòa

Nghiên cứu tổng hợp polystyrene có kích thước micro-nano bằng phương pháp trùng hợp nhũ tương

2

910798H

Phạm Đức Thọ

Nam

21/06/1984

Khánh Hòa

Nghiên cứu tách dầu từ quả bơ (PERSEA AMERICANA) bằng phương pháp chiết dung môi

3. Hội đồng 3: bảo vệ vào lúc 08h00 ngày 06/03/2018

    Phòng bảo vệ: Phòng B010, Nhà B, cơ sở Tân Phong – Quận 7

STT

MSHV Họ và tên GT Ngày sinh Nơi sinh

Tên đề tài

1

910796H

Nguyễn Thạc

Nam

16/10/1983

Khánh Hòa

Nghiên cứu biến tính bùn đỏ để phục vụ cho việc xử lý giảm thiểu một vài kim loại nặng có trong nước thải công nghiệp

2

910785H

Nguyễn Minh Duy

Nam

12/09/1991

Khánh Hòa

Tiền xử lý bề mặt nhôm bằng Silane

Học viên lưu ý:

- Có mặt trước giờ bảo vệ 30 phút

- Trang phục nghiêm túc (nữ áo dài, nam áo trắng dài tay + cravat)

ảnh girl xinh,hình bánh sinh nhật đẹp