MÔN THI VÀ ĐỀ CƯƠNG ÔN THI

1. Ngành Kế toán, Ngành QTKD.

+ Môn cơ bản (Toán cao cấp + SXTK).

+ Môn cơ sở (Kinh tế học).

2. Ngành Kỹ thuật công trình XDDD và CN

+ Môn cơ bản (Toán cao cấp).

+ Môn cơ sở (Sức bền vật liệu).

3. Ngành Kỹ thuật hóa học

+ Môn cơ bản (Toán cao cấp).

+ Môn cơ sở(Hóa lý).

4. Ngành Khoa học máy tính

+ Môn cơ bản (Toán rời rạc)

+ Môn cơ sở (Cơ sở tin học)

5. Ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

+ Môn cơ bản (Toán cao cấp)

+ Môn cơ sở (Giải tích mạch)

6. Ngành Toán ứng dụng

+ Môn cơ bản (Giải tích nhiều biến và đại số tuyến tính)

+ Môn cơ sở (Giải tích hàm & giải tích số)

7. Môn tiếng Anh (dùng chung cho tất cả các ngành)

ảnh girl xinh,hình bánh sinh nhật đẹp