Nhảy đến nội dung
x

Nhân sự

Nhân sự Chức vụ Liên hệ
Dr LeHaiThanh.png

TS. Lê Hải Thanh

Trưởng phòng

Email: lehaithanh(at)tdtu.edu.vn

Room: A305

Dr_D_N_M_Dang.jpg

TS. Đặng Ngọc Minh Đức

Phó trưởng phòng

Email: dangngocminhduc(at)tdtu.edu.vn

Room: A305

TS. Thi Ngọc Bảo Dung

TS. Thi Ngọc Bảo Dung

Trợ lý Trưởng phòng

Email: thingocbaodung(at)tdtu.edu.vn

Room: A305

37167400_644377422603530_2141547268757520384_n.jpg

Nguyễn Thị Phương Chi

Chuyên viên phụ trách tuyển sinh

Email: nguyenthiphuongchi(at)tdtu.edu.vn

Room: A305

NguyenngocKhueTu.jpg

Nguyễn Ngọc Khuê Tú

Chuyên viên phụ trách học vụ

Email: nguyenngockhuetu(at)tdtu.edu.vn

Room: A305

Nguyễn duc hung.PNG

Nguyễn Đức Hùng

Chuyên viên

Email: nguyenduchung(at)tdtu.edu.vn

Room: A305

Thau_hinh the.PNG

Trần Văn Thâu

Chuyên viên

Email: tranvanthau(at)tdtu.edu.vn

Room: A305