Nhảy đến nội dung
x
Đại học Tôn Đức Thắng khởi công xây dựng cơ sở An Giang (Campus thứ 6)
Việc xây dựng TDTU-An Giang là một nỗ lực của Nhà trường để góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long, đặc biệt là Tỉnh An Giang, quê hương của Chủ tịch Tôn Đức Thắng.
Các trường đại học Việt Nam qua công bố quốc tế: Nhìn từ dữ liệu Scopus
Các trường đại học Việt Nam qua công bố quốc tế
Chuyên đề "Trích dẫn khoa học'' dành cho bậc cao học
Chuyên đề "Trích dẫn khoa học" đợt 1
Thông báo tuyển sinh sau đại học trình độ Thạc sĩ năm 2018 đợt tháng 12/2018
Tuyển sinh sau đại học năm 2018 ngày 08, 09/12/2018
Thông báo tuyển sinh sau đại học trình độ Tiến sĩ năm 2018 đợt tháng 12/2018
Tuyển sinh sau đại học năm 2018 ngày 08, 09/12/2018
Thông báo về việc kiểm tra thông tin học viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt tháng 09/2018
Kiểm tra thông tin học viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt tháng 09/2018
Lễ khai giảng bậc sau đại học, Năm học năm 2018 - 2019
Sáng 21/07/2018, Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) tổ chức Lễ khai giảng bậc sau đại học, Năm học 2018-2019.
Đại học Tôn Đức Thắng đạt chuẩn kiểm định bởi Hội đồng cấp cao về kiểm định nghiên cứu và giáo dục (HCÉRES), Cộng hòa Pháp
Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) đạt chuẩn đại học do Hội đồng cấp cao về kiểm định nghiên cứu và giáo dục (HCÉRES) của Cộng hòa Pháp công nhận, có giá trị trong vòng 5 năm (07/2018-07/2023)
Thông báo về việc kích hoạt hệ thống email cho học viên đợt tuyển sinh tháng 06/2018
Thông báo về việc kích hoạt hệ thống email cho học viên
Subscribe to Tin tức