Thông báo danh sách thi kết thúc môn học ngày 15/10/2016

Phòng sau đại học thông báo danh sách thi kết thúc môn học Triết học Mác – Lênin ngày 15/10/2016 như sau:

Danh sách thi kết thúc môn học Triết học Mác – Lênin

DANH SÁCH THI KẾT THÚC MÔN HỌC HK1/2016-2017

 

Môn: Triết học Mác – Lênin                                Mã MH: 00000002

Lớp: MBA09_01, MSA04_01                            Giờ thi: 13h30

Ngày thi: 15/10/2016

Phòng Thi: Giảng đường thư viện

STT MSHV Họ và tên Ngày sinh Giới tính Ghi chú
1 910626K Nguyễn Đình Chiến 18/12/1984 Nam  
2 910627K Phạm Văn Cường 25/12/1971 Nam  
3 910630K Nguyễn Việt 26/01/1989 Nữ  
4 910631K Nguyễn Thị Ngọc Hân 14/02/1990 Nữ  
5 910632K Nguyễn Thị Thu Hiếu 01/06/1991 Nữ  
6 910633K Trần Thị Hồng 20/05/1987 Nữ  
7 910635K Chu Quốc Huy 11/06/1983 Nam  
8 910636K Đỗ Thành Kông 21/10/1983 Nam  
9 910637K Hà Anh Linh 24/09/1990 Nam  
10 910638K Đào Ngọc Linh 04/10/1990 Nam  
11 910639K Nguyễn Thị Mai 12/02/1983 Nữ  
12 910640K Tạ Minh Mạnh 01/05/1979 Nam  
13 910641K Nguyễn Tấn Nhàn 05/05/1979 Nam  
14 910645K Từ Thị Tài 22/08/1976 Nữ  
15 910646K Trương Đinh Diệu Thi 18/02/1984 Nữ  
16 910647K Phạm Duy Thinh 12/10/1984 Nam  
17 910648K Võ Ngọc Tình 05/05/1985 Nam  
18 910650K Bùi Thị Thanh Tuyền 20/09/1991 Nữ  
19 910651K Huỳnh Thị Tuyết 28/11/1991 Nữ  
20 910652Q Phạm Thị Lan Anh 18/11/1983 Nữ  
21 910653Q Lý Tuấn Cường 06/09/1982 Nam  
22 910654Q Nguyễn Mạnh Cường 25/03/1992 Nam  
23 910656Q Phạm Thế Hải 27/09/1972 Nam  
24 910657Q Võ Thị Mỹ Hạnh 10/06/1977 Nữ  
25 910658Q Trần Thị Hồng Hạnh 03/11/1978 Nữ  
26 910659Q Ngô Thị Thúy Hòa 18/09/1985 Nữ  
27 910660Q Nguyễn Thị Minh Hoài 19/05/1974 Nữ  
28 910664Q Lê Hoài Lâm 12/06/1985 Nam  
29 910665Q Đậu Thị Liên 09/07/1987 Nữ  
30 910666Q Tống Tấn Lực 02/05/1970 Nam  
31 910667Q Đặng Võ Hồng Minh 07/02/1985 Nữ  
32 910668Q Lương Văn Nam 22/09/1985 Nam  
33 910669Q Võ Thị Nga 03/11/1983 Nữ  
34 910670Q Đinh Văn Nghĩa 17/12/1991 Nam  
35 910672Q Ngô Thành Nguyên 20/03/1981 Nam  
36 910673Q Thái Ngọc Phương 19/01/1979 Nam  
37 910674Q Trần Thị Lan Phương 12/10/1987 Nữ  
38 910678Q Ngô Bá Thành 27/09/1990 Nam  
39 910679Q Vũ Nhật Thành 24/05/1982 Nam  
40 910680Q Võ Thị Hồng Thảo 24/01/1991 Nữ  
41 910681Q Trần Văn Thuân 02/08/1966 Nam  
42 910682Q Võ Thị Kim Thủy 20/08/1985 Nữ  
43 910683Q Nguyễn Xuân Tình 28/07/1975 Nam  
44 910684Q Nguyễn Thị Thu Trang 05/05/1986 Nữ  
45 910687Q Hồ Thị Tường Vi 15/02/1988 Nữ  
46 910688Q Vũ Văn Viện 10/05/1968 Nam  
47 910689K Nguyễn Thị Diễm Phương 19/11/1981 Nữ  
48 910690K Nguyễn Quang Sự 10/04/1970 Nam  
49 910803Q Nguyễn Hoài  Văn 16/12/1980 Nam  
50 910804Q Phạm Xuân  Bảo 12/01/1973 Nam  
51 910805Q Trần Quang Định 10/10/1983 Nam  
52 910806Q Lê Tiến Dũng 14/06/1980 Nam  
53 910807Q Trần Thanh 20/12/1990 Nam  
54 910808Q Vũ Việt 05/09/1991 Nữ  
55 910809Q Nguyễn Thanh Hải 01/05/1979 Nam  
56 910810Q Nguyễn Thị Hồng Hạnh 03/09/1989 Nữ  
57 910811Q Đoàn Thị Thu Hiền 18/09/1986 Nữ  
58 910812Q Nguyễn Thị Như Hiền 06/11/1984 Nữ  
59 910813Q Ngô Xuân Hòa 02/09/1975 Nam  
60 910815Q Nguyễn Đình Kỷ 30/01/1980 Nam  
61 910816Q Phạm Thành Lập 20/03/1980 Nam  
62 910817Q Thân Thanh Lịch 24/10/1979 Nam  
63 910818Q Hồ Thị Hồng Loan 13/09/1992 Nữ  
64 910820Q Huỳnh Thị Kim Ngân 26/11/1990 Nữ  
65 910821Q Mai Ngọc Ngọc 11/07/1977 Nam  
66 910822Q Nguyễn Tây Nguyên 14/06/1981 Nam  
67 910823Q Võ Hưng Nguyên 11/01/1974 Nam  
68 910824Q Nguyễn Thị Tuyết Như 04/11/1984 Nữ  
69 910827Q Đào Tấn Quốc 26/10/1975 Nam  
70 910828Q Lê Thị Sen 10/10/1977 Nữ  
71 910830Q Nguyễn Trọng Tiến 20/10/1977 Nam  
72 910831Q Ngô Đức Tín 24/12/1977 Nam  
73 910832Q Tống Thị Hương Trà 26/11/1990 Nữ  
74 910833Q Nguyễn Bích Trâm 04/07/1991 Nữ  
75 910834Q Phan Hoàng Trọng 14/05/1977 Nam  
76 910835Q Nguyễn Văn Trực 06/08/1970 Nam  
77 910836Q Lê Nguyễn Việt Tuấn 25/12/1986 Nam  
78 910837Q Đào Minh Tuyên 07/07/1975 Nam  
79 910839K Lê Thị Anh 30/01/1986 Nữ  
80 910840K Đào Tiến Dũng 24/01/1988 Nam  
81 910842K Đỗ Nguyễn Ngọc Hân 21/08/1990 Nữ  
82 910843K Lê Thị Thu Hiền 07/01/1992 Nữ  
83 910844K Vũ Đình Khoa 29/03/1982 Nam  
84 910845K Chu Quốc Phòng 23/04/1976 Nam  
85 910848K Võ Thị Quỳnh Trang 07/07/1992 Nữ  
86 910849K Cao Thanh Tuấn 12/01/1978 Nam  
87 910850K Nguyễn Thị Cẩm Vân 02/02/1981 Nữ  

Tổng danh sách có 87 học viên;

ảnh girl xinh,hình bánh sinh nhật đẹp