Thông báo danh sách thi kết thúc môn học ngày 06,07/05/2017

Phòng sau đại học thông báo danh sách thi kết thúc môn học ngày 06, 07/05/2017 như sau:

Danh sách thi môn Kế toán quản trị nâng cao ngày 06/05/2017

DANH SÁCH THI KẾT THÚC MÔN HỌC HK2/2016-2017

 

 

Môn: Kế toán quản trị nâng cao
Mã MH: AC6034171
Nhóm: 01
Tổ: 01
Giờ thi: 13h30
Ngày thi: 06/05/2017
Phòng thi: B505
STT MSHV Họ và tên Ngày sinh Giới tính Ghi chú
1 1010873K Vũ Bích Ngọc 06/07/1989 Nữ  
2 156008009 Bùi Cao Kim Ngân 08/07/1993 Nữ  
3 156008010 Nguyễn Như Ngọc 20/12/1991 Nữ  
4 166003002 Nguyễn Hoàng Anh Bảo 18/05/1990 Nam  
5 166003003 Nguyễn Thị Mỹ Diệu 20/07/1984 Nữ  
6 166003004 Lê Hướng Dương 16/08/1987 Nữ  
7 166003005 Lê Thị Bích Hạnh 28/08/1982 Nữ  
8 166003006 Nguyễn Thị Ngọc Hiếu  23/10/1984 Nữ  
9 166003008 Nguyễn Thị Hoàng Lệ 23/09/1991 Nữ  
10 166003009 Ngô Thị Nghiếm 30/04/1988 Nữ  
11 166003010 Nguyễn Huỳnh Nhân 01/11/1986 Nam  
12 166003011 Đoàn Thị Ngọc Nương 22/07/1991 Nữ  
13 166003012 Bùi Phước Hà Như  Oanh 01/01/1985 Nữ  
14 166003013 Lưu Thanh  Phương 13/04/1987 Nữ  
15 166003014 Trần Ma  Rang 24/03/1989 Nam  
16 166003015 Phạm Thị Kim Sơn 16/04/1987 Nữ  
17 166003017 Nguyễn Trần Thúy  Vi 03/01/1986 Nữ  
18 166003018 Phan Nguyệt Vi 22/07/1983 Nữ  
19 166003019 Phạm Lê Thanh Xuân 17/08/1991 Nữ  
20 166003050 Hà Hải Đăng 18/12/1994 Nam  
21 166003052 Hoàng Thị Hoài Duyên 27/02/1986 Nữ  
22 166003053 Nguyễn Thị Trà Giang 07/10/1987 Nữ  
23 166003054 Lê Thị Bích 30/06/1993 Nữ  
24 166003055 Lê Thị Mỹ Huệ 18/12/1989 Nữ  
25 166003056 Vương Thị Hường 09/06/1987 Nữ  
26 166003057 Trần Vĩnh Lâm 13/03/1992 Nam  
27 166003058 Lâm Phượng Liên 12/04/1983 Nữ  
28 166003059 Lê Thanh Mỹ 18/10/1986 Nữ  
29 166003060 Đặng Thị Bảo Ngọc 04/03/1988 Nữ  
30 166003061 Nguyễn Thị Hồng Nhung 14/05/1994 Nữ  
31 166003062 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 15/02/1994 Nữ  
32 166003063 Huỳnh Hữu Tài 24/11/1989 Nam  
33 166003064 Nguyễn Thị Ngọc Thơm 04/09/1994 Nữ  
34 166003065 Phạm Thị Thu Trang 17/04/1990 Nữ  
35 166003066 Phạm Nhật Tuấn 18/02/1991 Nam  
36 166003067 Nguyễn Trần Như Ý 05/03/1992 Nữ  
37 166003068 Lê Thị Bạch Yến 24/09/1984 Nữ  
38 166008002 Nguyễn Quốc Đạt 19/02/1990 Nam  
39 166008003 Nguyễn Nhật 25/08/1992 Nữ  
40 166008004 Nguyễn Hải Hiền 01/10/1984 Nam  
41 166008005 Lê Thị Minh Hương 24/12/1980 Nữ  
42 166008006 Nguyễn Thị Diệu Nga 30/06/1993 Nữ  
43 166008007 Huỳnh Thanh Quang 23/12/1987 Nam  
44 166008008 Nguyễn Văn Rớt 18/08/1984 Nam  
45 166008009 Phạm Văn Sơn 19/09/1981 Nam  
46 166008010 Nguyễn Thị Ngọc Tâm 20/05/1981 Nữ  
47 166008011 Trần Huỳnh Thanh Tùng 20/08/1991 Nam  
48 166008012 Nguyễn Thị Yến 08/11/1983 Nữ  
49 166008013 Hồ Thị Thanh Dung 10/10/1992 Nữ  
50 166008014 Huỳnh Tăng Phúc Hậu 09/01/1992 Nam  
51 166008016 Bùi Thị Yến Loan 19/10/1990 Nữ  
52 166008018 Đinh Sĩ Trí Nhân 07/08/1991 Nam  
53 166008020 Lã Thị Tâm 13/08/1983 Nữ  
54 166008022 Nguyễn Văn Thuận 08/08/1991 Nam  
55 166008023 Phan Yến  Trang 18/04/1992 Nữ  
56 910761K Trần Minh Trang 07/08/1987 Nữ  

Tổng danh sách có 56 học viên;

Danh sách thi môn Quản trị chiến lược ngày 06/05/2017

DANH SÁCH THI KẾT THÚC MÔN HỌC HK2/2016-2017

 

Môn: Quản trị chiến lược
Mã MH: BA6034101
Nhóm: 01
Tổ: 01
Giờ thi: 13h30
Ngày thi: 06/05/2017
Phòng thi: B501
STT MSHV Họ và tên Ngày sinh Giới tính Ghi chú
1 1010852Q Trần Ngọc Ẩn 10/07/1984 Nam  
2 1010853Q Bùi Tấn Đức 03/03/1969 Nam  
3 1010854Q Đỗ Lương Xuân Dũng 05/10/1992 Nam  
4 1010855Q Đặng Thế Hiển 17/04/1991 Nam  
5 1010857Q Đậu Văn Lương 26/06/1981 Nam  
6 1010858Q Võ Bá  Minh 30/12/1992 Nam  
7 1010859Q Đặng Thị Ánh Ngọc 14/06/1986 Nữ  
8 1010860Q Nguyễn Trang Như Quỳnh 05/02/1988 Nữ  
9 1010861Q Bùi Thu Thảo 04/07/1992 Nữ  
10 1010864Q Lê Nữ Hoài Trang 30/10/1991 Nữ  
11 156001001 Nguyễn Đức Anh 15/07/1987 Nam  
12 156001002 Văn Quang Duy 13/05/1991 Nam  
13 156001003 Nguyễn Ngọc Duyên 16/08/1991 Nữ  
14 156001004 Đinh Văn Hương 28/12/1989 Nam  
15 156001006 Nguyễn Văn Thắng 17/07/1977 Nam  
16 156001007 Lê Dạ Lan Thanh 05/11/1991 Nữ  
17 156001008 Bùi Thị Phương Thảo 08/10/1992 Nữ  
18 156001009 Huỳnh Anh Thảo 19/06/1993 Nam  
19 156001010 Nguyễn Đình Thi 25/12/1990 Nam  
20 156001011 Nguyễn Trần Thìn 05/04/1988 Nam  
21 156001012 Võ Phan Anh Thư 11/02/1992 Nữ  
22 156001013 Lê Minh Hùng Tín 27/04/1992 Nam  
23 156001014 Đoàn Nhã Trúc 22/11/1990 Nữ  
24 156001015 Phạm Thị Thanh Tuyền 07/11/1991 Nữ  
25 156001016 Nguyễn Thị Thanh Vân 19/10/1993 Nữ  
26 910604Q Hoàng Minh Hải 27/09/1990 Nam  
27 910605Q Võ Thị Xuân Hậu 10/06/1987 Nữ  
28 910607Q Bùi Thị Liệu 19/10/1989 Nữ  
29 910704Q Nguyễn Thị Ngọc Thắm 02/10/1987 Nữ  
30 910705Q Nguyễn Thị Thanh 23/12/1985 Nữ  
31 910712Q Tô Mỹ Vi 26/07/1991 Nữ  

Tổng danh sách có 31 học viên;

Danh sách thi môn Kỹ năng lãnh đạo ngày 07/05/2017

DANH SÁCH THI KẾT THÚC MÔN HỌC HK2/2016-2017

 

Môn: Kỹ năng lãnh đạo
Mã MH: BA6034231
Nhóm: 01
Tổ: 01
Giờ thi: 08h00
Ngày thi: 07/05/2017
Phòng thi: B408
STT MSHV Họ và tên Ngày sinh Giới tính Ghi chú
1 1010853Q Bùi Tấn Đức 03/03/1969 Nam  
2 1010855Q Đặng Thế Hiển 17/04/1991 Nam  
3 1010857Q Đậu Văn Lương 26/06/1981 Nam  
4 1010858Q Võ Bá  Minh 30/12/1992 Nam  
5 1010859Q Đặng Thị Ánh Ngọc 14/06/1986 Nữ  
6 1010860Q Nguyễn Trang Như Quỳnh 05/02/1988 Nữ  
7 1010861Q Bùi Thu Thảo 04/07/1992 Nữ  
8 1010864Q Lê Nữ Hoài Trang 30/10/1991 Nữ  
9 156001001 Nguyễn Đức Anh 15/07/1987 Nam  
10 156001002 Văn Quang Duy 13/05/1991 Nam  
11 156001003 Nguyễn Ngọc Duyên 16/08/1991 Nữ  
12 156001004 Đinh Văn Hương 28/12/1989 Nam  
13 156001006 Nguyễn Văn Thắng 17/07/1977 Nam  
14 156001007 Lê Dạ Lan Thanh 05/11/1991 Nữ  
15 156001008 Bùi Thị Phương Thảo 08/10/1992 Nữ  
16 156001011 Nguyễn Trần Thìn 05/04/1988 Nam  
17 156001012 Võ Phan Anh Thư 11/02/1992 Nữ  
18 156001013 Lê Minh Hùng Tín 27/04/1992 Nam  
19 156001014 Đoàn Nhã Trúc 22/11/1990 Nữ  
20 156001015 Phạm Thị Thanh Tuyền 07/11/1991 Nữ  
21 156001016 Nguyễn Thị Thanh Vân 19/10/1993 Nữ  
22 910605Q Võ Thị Xuân Hậu 10/06/1987 Nữ  
23 910607Q Bùi Thị Liệu 19/10/1989 Nữ  

Tổng danh sách có 23 học viên;

Danh sách thi môn Phương pháp phần tử hữu hạn (FEM) ngày 06/05/2017

DANH SÁCH THI KẾT THÚC MÔN HỌC HK2/2016-2017

 

Môn: Phương pháp PTHH (FEM)
Mã MH: CE6058031
Nhóm: 01
Tổ: 01
Giờ thi: 13h30
Ngày thi: 06/05/2017
Phòng thi: B202
STT MSHV Họ và tên Ngày sinh Giới tính Ghi chú
1 166004001 Thái Văn Chiến 1984 Nam  
2 166004002 Đào Trung Dũng 09/10/1986 Nam  
3 166004003 Nguyễn Hữu Khánh 02/02/1981 Nam  
4 166004004 Phan Anh 13/11/1983 Nam  
5 166004005 Nguyễn Tuấn Dũng 27/09/1987 Nam  

Tổng danh sách có 05 học viên;

ảnh girl xinh,hình bánh sinh nhật đẹp