Thông báo danh sách thi kết thúc môn học ngày 22, 23/10/2016

Phòng sau đại học thông báo danh sách thi kết thúc môn học ngày 22, 23/10/2016 như sau:

Danh sách thi môn Quản trị nguồn nhân lực

DANH SÁCH THI KẾT THÚC MÔN HỌC HK1/2016-2017

 

Môn: Quản trị nguồn nhân lực
Mã MH: BA6034131
Nhóm: 01
Giờ thi: 13h30
Ngày thi: 23/10/2016
Phòng thi: B209
STT MSHV Họ và tên Ngày sinh Giới tính Ghi chú
1 1010852Q Trần Ngọc Ẩn 10/07/1984 Nam  
2 1010853Q Bùi Tấn Đức 03/03/1969 Nam  
3 156001001 Nguyễn Đức Anh 15/07/1987 Nam  
4 156001011 Nguyễn Trần Thìn 05/04/1988 Nam  
5 810565Q Vương Nhân 21/12/1981 Nam  
6 910712Q Tô Mỹ Vi 26/07/1991 Nữ  
7 910713Q Trương Thị Tường Vi 09/11/1991 Nữ  

Tổng danh sách có 07 học viên

Danh sách thi môn Quản trị dự án

DANH SÁCH THI KẾT THÚC MÔN HỌC HK1/2016-2017

 

Môn: Quản trị dự án
Mã MH: BA6034141
Nhóm: 01
Giờ thi: 08h00
Ngày thi: 23/10/2016
Phòng thi: B206
STT MSHV Họ và tên Ngày sinh Giới tính Ghi chú
1 1010852Q Trần Ngọc Ẩn 10/07/1984 Nam  
2 1010853Q Bùi Tấn Đức 03/03/1969 Nam  
3 1010854Q Đỗ Lương Xuân Dũng 05/10/1992 Nam  
4 1010855Q Đặng Thế Hiển 17/04/1991 Nam  
5 1010857Q Đậu Văn Lương 26/06/1981 Nam  
6 1010858Q Võ Bá  Minh 30/12/1992 Nam  
7 1010859Q Đặng Thị Ánh Ngọc 14/06/1986 Nữ  
8 1010860Q Nguyễn Trang Như Quỳnh 05/02/1988 Nữ  
9 1010861Q Bùi Thu Thảo 04/07/1992 Nữ  
10 1010864Q Lê Nữ Hoài Trang 30/10/1991 Nữ  
11 1010887X Nguyễn Ngọc Chiến 27/03/1977 Nam  
12 1010888X Vương Thị Mỹ Dung 29/03/1990 Nữ  
13 1010889X Dương Trung Hiếu 25/02/1988 Nam  
14 1010891X Huỳnh Hiếu Liêm 08/03/1989 Nam  
15 1010892X Võ Đình Sang 27/02/1989 Nam  
16 1010922X Trần Bảo Trung 14/08/1986 Nam  
17 156001001 Nguyễn Đức Anh 15/07/1987 Nam  
18 156001002 Văn Quang Duy 13/05/1991 Nam  
19 156001003 Nguyễn Ngọc Duyên 16/08/1991 Nữ  
20 156001004 Đinh Văn Hương 28/12/1989 Nam  
21 156001006 Nguyễn Văn Thắng 17/07/1977 Nam  
22 156001007 Lê Dạ Lan Thanh 05/11/1991 Nữ  
23 156001008 Bùi Thị Phương Thảo 08/10/1992 Nữ  
24 156001009 Huỳnh Anh Thảo 19/06/1993 Nam  
25 156001010 Nguyễn Đình Thi 25/12/1990 Nam  
26 156001011 Nguyễn Trần Thìn 05/04/1988 Nam  
27 156001012 Võ Phan Anh Thư 11/02/1992 Nữ  
28 156001013 Lê Minh Hùng Tín 27/04/1992 Nam  
29 156001014 Đoàn Nhã Trúc 22/11/1990 Nữ  
30 156001015 Phạm Thị Thanh Tuyền 07/11/1991 Nữ  
31 156001016 Nguyễn Thị Thanh Vân 19/10/1993 Nữ  
32 166004001 Thái Văn Chiến 1984 Nam  
33 166004002 Đào Trung Dũng 09/10/1986 Nam  
34 166004003 Nguyễn Hữu Khánh 02/02/1981 Nam  
35 166004004 Phan Anh 13/11/1983 Nam  
36 910603Q Vũ Hà Tuấn  Anh 15/10/1984 Nam  
37 910607Q Bùi Thị Liệu 19/10/1989 Nữ  
38 910613Q Hoàng Thị Trúc Uyên 07/01/1989 Nữ  
39 910680Q Võ Thị Hồng Thảo 24/01/1991 Nữ  
40 910698Q Lê Thành Duy Khôi 27/10/1990 Nam  
41 910704Q Nguyễn Thị Ngọc Thắm 02/10/1987 Nữ  

Tổng danh sách có 41 học viên

Danh sách thi môn Quản trị rủi ro tài chính

DANH SÁCH THI KẾT THÚC MÔN HỌC HK1/2016-2017

 

Môn: Quản trị rủi ro tài chính
Mã MH: FB6034031
Nhóm: 01
Giờ thi: 08h00
Ngày thi: 23/10/2016
Phòng thi: B209
STT MSHV Họ và tên Ngày sinh Giới tính Ghi chú
1 1010866T Nguyễn Thị Nhật Linh 10/10/1990 Nữ  
2 156008001 Phạm Thùy Dung 30/11/1990 Nữ  
3 156008002 Nguyễn Thị Phương Hiền 08/04/1992 Nữ  
4 156008004 Trần Thị Mai Hồng 13/05/1993 Nữ  
5 156008005 Trần Thị Huệ 06/10/1980 Nữ  
6 156008007 Thái Thị Linh 18/06/1993 Nữ  
7 156008008 Huỳnh Hữu Lộc 27/07/1977 Nam  
8 156008009 Bùi Cao Kim Ngân 08/07/1993 Nữ  
9 156008010 Nguyễn Như Ngọc 20/12/1991 Nữ  
10 156008011 Huỳnh Nguyễn Phong Phú 15/09/1992 Nam  
11 156008012 Hồ Thị Phương 24/04/1986 Nữ  
12 156008013 Nguyễn Trần Thanh Phương 04/11/1991 Nữ  
13 156008014 Ngô Thị Ngọc Thảo 18/10/1992 Nữ  
14 156008015 Trần Võ Phương Thảo 12/09/1985 Nữ  
15 156008016 Nguyễn Thị Hồng Trâm 10/12/1991 Nữ  
16 156008017 Lê Ngọc Thủy Trang 10/06/1991 Nữ  
17 156008018 Trần Minh Trọng 14/06/1993 Nam  
18 156008019 Nguyễn Mẫn 05/03/1985 Nam  
19 156008020 Võ Ngọc Thanh Tuyền 01/06/1993 Nữ  

Tổng danh sách có 19 học viên

Danh sách thi môn Phương pháp nghiên cứu khoa học

DANH SÁCH THI KẾT THÚC MÔN HỌC HK1/2016-2017

 

Môn: Phương pháp nghiên cứu khoa học
Mã MH: 000000003
Nhóm: 05
Lớp: 16600105
Giờ thi: 08h00
Ngày thi: 22/10/2016
Phòng thi: 301
STT MSHV Họ và tên Ngày sinh Giới tính Ghi chú
1 166001105 Võ Thị Mỹ  Ái  01/01/1991 Nữ  
2 166001106 Võ Trọng  Ân  05/09/1993 Nam  
3 166001107 Nguyễn Đạo 06/01/1973 Nam  
4 166001108 Ngô Việt Đông 10/10/1985 Nam  
5 166001109 Nguyễn Ngọc Duy 11/07/1984 Nam  
6 166001110 Bùi Thu Hằng 04/11/1975 Nữ  
7 166001111 Phạm Thị Thanh Hằng 19/02/1984 Nữ  
8 166001112 Huỳnh Kim Hùng 17/08/1978 Nam  
9 166001113 Phạm Ngọc Lâm 18/05/1979 Nam  
10 166001114 Phạm Thị Bích  Liên  08/10/1974 Nữ  
11 166001115 Võ Phương Loan 20/04/1981 Nữ  
12 166001116 Trần Văn Luật 10/03/1977 Nam  
13 166001117 Nguyễn Thị 25/09/1990 Nữ  
14 166001118 Phạm Tấn  Mạnh 21/02/1988 Nam  
15 166001119 Nguyễn Đặng Thái Ngân 15/08/1992 Nữ  
16 166001120 Đỗ Thị Thanh Ngọc 01/06/1984 Nữ  
17 166001121 Nguyễn Văn Nhạc 03/04/1978 Nam  
18 166001122 Đoàn Thị Thanh Nhàn 07/07/1980 Nữ  
19 166001123 Trần Đặng Kiều Nhi 10/07/1991 Nữ  
20 166001124 Nguyễn Quảng Ninh 16/12/1977 Nam  
21 166001125 Lê Thị Hà  Phương 20/05/1980 Nữ  
22 166001126 Phạm Thị Lý Phương 12/08/1990 Nữ  
23 166001127 Lê Hoàng Quân 15/09/1973 Nam  
24 166001128 Nguyễn Tấn  Quang 29/12/1978 Nam  
25 166001129 Sang 01/02/1969 Nam  
26 166001130 Nguyễn Hoàng Sơn 02/08/1981 Nam  
27 166001132 Huỳnh Đức Thắng 25/11/1975 Nam  
28 166001133 Phan Hồng Thắng 19/09/1992 Nam  
29 166001134 Lê Văn Thạnh 01/07/1979 Nam  
30 166001135 Trần Xuân Thu 04/06/1980 Nam  
31 166001136 Nguyễn Văn Thuận 25/05/1984 Nam  
32 166001137 Phạm Phú Thuận 21/12/1991 Nam  
33 166001138 Trương Thị Thanh Thủy 20/04/1985 Nữ  
34 166001139 Nguyễn Thủy Tiên 04/07/1991 Nữ  
35 166001140 Nguyễn Thị Thanh Trâm 02/11/1976 Nữ  
36 166001141 Võ Thị Hồng  Trang 11/04/1982 Nữ  
37 166001142 Lê Xuân Trinh 14/07/1991 Nữ  
38 166001143 Phạm Ngọc 06/03/1981 Nam  
39 166001145 Trần Thị Lan Yến 04/11/1992 Nữ  

Tổng danh sách có 39 học viên.

Danh sách thi môn Kinh tế học quản lý

DANH SÁCH THI KẾT THÚC MÔN HỌC HK1/2016-2017

 

Môn: Kinh tế học quản lý
Mã MH: BA6034031
Nhóm: 05
Lớp: 16600105
Giờ thi: 13h30
Ngày thi: 22/10/2016
Phòng thi: 301
STT MSHV Họ và tên Ngày sinh Giới tính Ghi chú
1 166001105 Võ Thị Mỹ  Ái  01/01/1991 Nữ  
2 166001106 Võ Trọng  Ân  05/09/1993 Nam  
3 166001107 Nguyễn Đạo 06/01/1973 Nam  
4 166001108 Ngô Việt Đông 10/10/1985 Nam  
5 166001109 Nguyễn Ngọc Duy 11/07/1984 Nam  
6 166001110 Bùi Thu Hằng 04/11/1975 Nữ  
7 166001111 Phạm Thị Thanh Hằng 19/02/1984 Nữ  
8 166001112 Huỳnh Kim Hùng 17/08/1978 Nam  
9 166001113 Phạm Ngọc Lâm 18/05/1979 Nam  
10 166001114 Phạm Thị Bích  Liên  08/10/1974 Nữ  
11 166001115 Võ Phương Loan 20/04/1981 Nữ  
12 166001116 Trần Văn Luật 10/03/1977 Nam  
13 166001117 Nguyễn Thị 25/09/1990 Nữ  
14 166001118 Phạm Tấn  Mạnh 21/02/1988 Nam  
15 166001119 Nguyễn Đặng Thái Ngân 15/08/1992 Nữ  
16 166001120 Đỗ Thị Thanh Ngọc 01/06/1984 Nữ  
17 166001121 Nguyễn Văn Nhạc 03/04/1978 Nam  
18 166001122 Đoàn Thị Thanh Nhàn 07/07/1980 Nữ  
19 166001123 Trần Đặng Kiều Nhi 10/07/1991 Nữ  
20 166001124 Nguyễn Quảng Ninh 16/12/1977 Nam  
21 166001125 Lê Thị Hà  Phương 20/05/1980 Nữ  
22 166001126 Phạm Thị Lý Phương 12/08/1990 Nữ  
23 166001127 Lê Hoàng Quân 15/09/1973 Nam  
24 166001128 Nguyễn Tấn  Quang 29/12/1978 Nam  
25 166001129 Sang 01/02/1969 Nam  
26 166001130 Nguyễn Hoàng Sơn 02/08/1981 Nam  
27 166001132 Huỳnh Đức Thắng 25/11/1975 Nam  
28 166001133 Phan Hồng Thắng 19/09/1992 Nam  
29 166001134 Lê Văn Thạnh 01/07/1979 Nam  
30 166001135 Trần Xuân Thu 04/06/1980 Nam  
31 166001136 Nguyễn Văn Thuận 25/05/1984 Nam  
32 166001137 Phạm Phú Thuận 21/12/1991 Nam  
33 166001138 Trương Thị Thanh Thủy 20/04/1985 Nữ  
34 166001139 Nguyễn Thủy Tiên 04/07/1991 Nữ  
35 166001140 Nguyễn Thị Thanh Trâm 02/11/1976 Nữ  
36 166001141 Võ Thị Hồng  Trang 11/04/1982 Nữ  
37 166001142 Lê Xuân Trinh 14/07/1991 Nữ  
38 166001143 Phạm Ngọc 06/03/1981 Nam  
39 166001145 Trần Thị Lan Yến 04/11/1992 Nữ  

Tổng danh sách có 39 học viên.

ảnh girl xinh,hình bánh sinh nhật đẹp