THÔNG BÁO ĐÓNG HỌC PHÍ HỌC LẠI

Kính gửi các anh/chị học viên,

Hiện nay, qua thống kê vẫn còn một số học viên chưa đóng học phí các môn học lại mặc dù đã hết thời hạn (26/10/2017 đối với môn Thống kê kinh doanh và Ứng dụng SPSS; và 07/11/2017 đối với các môn học còn lại).

Nay phòng Sau đại học xin thông báo gia hạn thời gian đóng học phí đến 15h00 ngày 08/12/2017 (thứ 6). Sau thời gian này những học viên chưa hoàn tất học phí sẽ không có tên trong danh sách thi.

Trân trọng.

ảnh girl xinh,hình bánh sinh nhật đẹp