Thông báo: DS học viên Chuyên ngành Quản trị kinh doanh đăng ký chọn chuyên ngành hẹp

Phòng sau đại học thông báo danh sách  học viên Chuyên ngành Quản trị kinh doanh đăng ký chọn chuyên ngành hẹp như sau:

Danh sách chuyên ngành hẹp Quản trị nhân sự

DANH SÁCH HỌC VIÊN CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

ĐĂNG KÝ CHỌN CHUYÊN NGÀNH HẸP QUẢN TRỊ NHÂN SỰ

 

Nhóm 01

STT MSSV HoLot Ten GT NgaySinh NoiSinh Lop
1 1010853Q Bùi Tấn Đức Nam 03/03/1969 Sài Gòn 15603401021
2 1010855Q Đặng Thế Hiển Nam 17/04/1991 Bình Định 15603401021
3 1010857Q Đậu Văn Lương Nam 26/06/1981 TP Hồ Chí Minh 15603401021
4 1010858Q Võ Bá  Minh Nam 30/12/1992 Gia Lai 15603401021
5 1010859Q Đặng Thị Ánh Ngọc Nữ 14/06/1986 Bà Rịa-Vũng Tàu 15603401021
6 1010860Q Nguyễn Trang Như Quỳnh Nữ 05/02/1988 Đồng Nai 15603401021
7 1010861Q Bùi Thu Thảo Nữ 04/07/1992 An Giang 15603401021
8 1010864Q Lê Nữ Hoài Trang Nữ 30/10/1991 Ninh Thuận 15603401021
9 156001001 Nguyễn Đức Anh Nam 15/07/1987 TP. HCM 15600101
10 156001002 Văn Quang Duy Nam 13/05/1991 TP. HCM 15600101
11 156001003 Nguyễn Ngọc Duyên Nữ 16/08/1991 Bạc Liêu 15600101
12 156001004 Đinh Văn Hương Nam 28/12/1989 TP. HCM 15600101
13 156001006 Nguyễn Văn Thắng Nam 17/07/1977 Tiền Giang 15600101
14 156001008 Bùi Thị Phương Thảo Nữ 08/10/1992 Đồng Nai 15600101
15 156001011 Nguyễn Trần Thìn Nam 05/04/1988 Bình Định 15600101
16 156001012 Võ Phan Anh Thư Nữ 11/02/1992 Ninh Thuận 15600101
17 156001013 Lê Minh Hùng Tín Nam 27/04/1992 TP. HCM 15600101
18 156001014 Đoàn Nhã Trúc Nữ 22/11/1990 TP. HCM 15600101
19 156001015 Phạm Thị Thanh Tuyền Nữ 07/11/1991 TP. HCM 15600101
20 156001016 Nguyễn Thị Thanh Vân Nữ 19/10/1993 TP. HCM 15600101
21 910607Q Bùi Thị Liệu Nữ 19/10/1989 Đắklắk 14603401021

Tổng số có 21 học viên

 

Nhóm 02

STT MSSV HoLot Ten GT NgaySinh NoiSinh Lop
1 1010863Q Lê Hoàng Vân Trang Nữ 15/11/1989 Tiền Giang 15603401022
2 1010895Q Minh Quốc  Duy Nam 15/02/1983 Tiền Giang 15603401022
3 1010896Q Nguyễn Việt Bắc Nam 27/02/1977 Tiền Giang 15603401022
4 1010897Q Nguyễn Thiện Chí Nam 16/10/1991 Bến Tre 15603401022
5 1010898Q Lương Ngọc Dung Nữ 1980 Tiền Giang 15603401022
6 1010899Q Châu Quốc Dũng Nam 1979 Tiền Giang 15603401022
7 1010900Q Nguyễn Thành Huy Nam 10/03/1991 Tiền Giang 15603401022
8 1010901Q Bùi Thúy Nga Nữ 05/12/1985 Tiền Giang 15603401022
9 1010902Q Trần Thị Thảo Ngân Nữ 12/11/1983 Tiền Giang 15603401022
10 1010903Q Huỳnh Ngọc Minh Trâm Nữ 26/06/1992 Tiền Giang 15603401022
11 1010904Q Nguyễn Hải Triều Nam 14/01/1983 Tiền Giang 15603401022
12 156001017 Phan Quốc Đoàn Nam 25/03/1977 Trà Vinh 15600102
13 156001018 Lê Thị Mỹ Tiên Nữ 06/07/1978 Tiền Giang 15600102

Tổng số có 13 học viên

Danh sách chuyên ngành hẹp Quản trị tài chính

DANH SÁCH HỌC VIÊN CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

ĐĂNG KÝ CHỌN CHUYÊN NGÀNH HẸP QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH

 

STT MSSV HoLot Ten GT NgaySinh NoiSinh Lop
1 1010852Q Trần Ngọc Ẩn Nam 10/07/1984 TP Hồ Chí Minh 15603401021
2 1010854Q Đỗ Lương Xuân Dũng Nam 05/10/1992 Kiên Giang 15603401021
3 156001007 Lê Dạ Lan Thanh Nữ 05/11/1991 An Giang 15600101
4 156001009 Huỳnh Anh Thảo Nam 19/06/1993 BR – VT 15600101
5 156001010 Nguyễn Đình Thi Nam 25/12/1990 Long An 15600101

Tổng số có 05 học viên;

ảnh girl xinh,hình bánh sinh nhật đẹp