Thông báo lịch thi kết thúc môn học ngày 22/07/2017

Phòng sau đại học thông báo danh sách thi kết thúc môn học ngày 22/07/2017 như sau:

Danh sách thi môn Quản trị tài chính ngày 22/07/2017

DANH SÁCH THI KẾT THÚC MÔN HỌC HK2/2016-2017

 

Môn: Quản trị tài chính
Mã MH: FB6034021
Nhóm: 03
Tổ: 01
Giờ thi: 13h30
Ngày thi: 22/07/2017
Phòng thi: D2.5
STT MSHV Họ và tên Ngày sinh Giới tính Ghi chú
1 166008024 Nguyễn Dương Huyền Anh 15/08/1984 Nữ  
2 166008025 Trần Anh Đào 28/12/1984 Nữ  
3 166008026 Lê Minh Đạt 03/03/1977 Nam  
4 166008027 Hồ Thị Tường Giang 14/06/1977 Nữ  
5 166008028 Nguyễn Thúy Hằng 16/01/1978 Nữ  
6 166008029 Phạm Đăng Hoàng 28/10/1981 Nam  
7 166008030 Trần Thị Phương Liên 30/08/1989 Nữ  
8 166008031 Nguyễn Thế Lực 18/12/1991 Nam  
9 166008032 Nguyễn Hoài Nam 17/04/1976 Nam  
10 166008033 Cù Thị Tuyết Nhung 07/02/1988 Nữ  
11 166008034 Nguyễn Thị Nguyên Thảo 04/03/1987 Nữ  
12 166008035 Giản Quốc Vinh 19/03/1986 Nam  
13 1608001 Nguyễn Thị Kiều Dung 23/03/1974 Nữ  
14 1608002 Phạm Thị Thu Hương 02/04/1979 Nữ  
15 1608003 Võ Văn Tiến Thịnh 22/04/1983 Nam  

Tổng danh sách có 15 học viên;

ảnh girl xinh,hình bánh sinh nhật đẹp