THÔNG BÁO NGHỈ HỌC TRƯỚC DIỄN BIẾN CỦA BÃO SỐ 16

THÔNG BÁO

Căn cứ công điện hỏa tốc số 7924/CĐ-UBND ban hành ngày 24/12/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, nay phòng Sau đại học xin thông báo: tất cả học viên cao học được nghỉ học/thi kể từ 12h00 ngày 25/12/2017 đến hết ngày 26/12/2017.

Trân trọng.