THÔNG BÁO VIỆC ĐĂNG KÝ MÔN HỌC HK2/2017 – 2018

Phòng Sau đại học xin thông báo việc đăng ký môn học (ĐKMH) HK2/2017 – 2018 như sau:

- Tất cả học viên phải ĐKMH theo quy định, học viên không ĐKMH xem như không có tên trong danh sách ghi điểm môn học. Học viên có thể tham khảo “Thời khóa biểu HK2/2017 – 2018″ khi tiến hành ĐKMH, lưu ý đối chiếu nhóm môn học với địa điểm học để tránh nhầm lẫn. Học viên xem thời khóa biểu tổng hợp tại đây.

- Thời hạn thực hiện việc ĐKMH từ 20/12/2017 đến hết ngày 28/12/2017. Sau thời gian này hệ thống sẽ khóa lại để phòng Sau đại học thống kê số lượng và học viên sẽ không thể ĐKMH được nữa.

- Việc ĐKMH này áp dụng cho học viên ngành Quản trị kinh doanh, Kế toán, Tài chính ngân hàng, Khoa học máy tính, Kỹ thuật môi trường và Bảo hộ lao động. Học viên các ngành khác sẽ có kế hoạch ĐKMH riêng.

- Website ĐKMH:  http://dkmh-sdh.tdt.edu.vn

Trân trọng.

ảnh girl xinh,hình bánh sinh nhật đẹp