Nhảy đến nội dung
x
Thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ đăng ký ôn thi và bổ sung kiến thức đợt tháng 12/2018
Thông báo gia hạn nhận hồ sơ đăng ký ôn thi và bổ sung kiến thức
Thông báo về việc thu chi phí các lớp đào tạo tiếng Anh cấp độ 1 ở tỉnh Gia Lai - khóa tuyển sinh 2017
Thông báo về việc thu chi phí các lớp đào tạo tiếng Anh cấp độ 1 ở tỉnh Gia Lai - khóa tuyển sinh 2017

Thông báo về việc thu chi phí các lớp đào tạo tiếng Anh cấp độ 1 ở tỉnh Gia Lai - khóa tuyển sinh 2017. (chi tiết tại đây)

Thông báo học bổng tiến sĩ
Thông báo nộp hồ sơ xin cấp học bổng tiến sĩ
Lịch thi học kỳ I năm học 2018 - 2019

Phòng Sau đại học thông báo lịch thi học kỳ I năm học 2018 - 2019  cập nhật ngày 17/09/2018 (download)

Lễ tốt nghiệp, Thạc sĩ, TDTU
Thông báo kế hoạch tổ chức Lễ tốt nghiệp đợt tháng 09/2018
Kế hoạch tổ chức Lễ tốt nghiệp đợt tháng 09/2018
Thông báo về việc tổ chức thi tiếng Anh
Đánh giá trình độ tiếng Anh theo các cấp độ từ A1 đến B2