Nhảy đến nội dung
x
Thông báo học bổng tiến sĩ
Thông báo nộp hồ sơ xin cấp học bổng tiến sĩ
Lịch thi học kỳ I năm học 2018 - 2019

Phòng Sau đại học thông báo lịch thi học kỳ I năm học 2018 - 2019  cập nhật ngày 17/09/2018 (download)

Lễ tốt nghiệp, Thạc sĩ, TDTU
Thông báo kế hoạch tổ chức Lễ tốt nghiệp đợt tháng 09/2018
Kế hoạch tổ chức Lễ tốt nghiệp đợt tháng 09/2018
Thông báo về việc tổ chức thi tiếng Anh
Đánh giá trình độ tiếng Anh theo các cấp độ từ A1 đến B2
Thông báo về việc nộp học phí chương trình đào tạo bậc Thạc sĩ đợt tháng 08/2018
Thông báo về việc nộp học phí đợt tháng 08/2018
Thông tin tuyển sinh sau đại học đợt tháng 12 năm 2018
Phòng Sau đại học thông báo Thông tin tuyển sinh sau đại học đợt tháng 12 năm 2018