Nhảy đến nội dung
x
Thông báo tuyển sinh sau đại học trình độ Thạc sĩ năm 2018 đợt tháng 12/2018
Tuyển sinh sau đại học năm 2018 ngày 08, 09/12/2018
Thông báo tuyển sinh sau đại học trình độ Tiến sĩ năm 2018 đợt tháng 12/2018
Tuyển sinh sau đại học năm 2018 ngày 08, 09/12/2018
Thông báo về việc kiểm tra thông tin học viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt tháng 09/2018
Kiểm tra thông tin học viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt tháng 09/2018
Thông báo về việc mở các học phần bồi dưỡng sau đại học cho sinh viên Tôn Đức Thắng

Điều kiện

  • Sinh viên TDTU mới tốt nghiệp trong vòng 12 tháng hoặc sinh viên TDTU năm 4 tích lũy tối thiểu 120 tín chỉ trong chương trình đào tạo bậc đại học;
  • Ngành bậc đại học phải là ngành nằm trong danh mục ngành đúng/ngành gần với ngành đăng ký học bồi dưỡng sau đại học;
  • Tự nguyện đăng kí học bồi dưỡng các học phần sau đại học, được Khoa chuyên môn tư vấn và đồng ý.

Đăng ký

Đại học Tôn Đức Thắng đạt chuẩn kiểm định bởi Hội đồng cấp cao về kiểm định nghiên cứu và giáo dục (HCÉRES), Cộng hòa Pháp
Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) đạt chuẩn đại học do Hội đồng cấp cao về kiểm định nghiên cứu và giáo dục (HCÉRES) của Cộng hòa Pháp công nhận, có giá trị trong vòng 5 năm (07/2018-07/2023)