THÔNG TIN HỌC BỔNG_ĐH TÔN ĐỨC THẮNG

CHÍNH SÁCH CẤP HỌC BỔNG SAU ĐẠI HỌC

 

1. Mục tiêu: Chính sách học bổng sau đại học của Trường đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) dành cho học viên (HV), nghiên cứu sinh (NCS) thực hiện việc học thạc sĩ, tiến sĩ tại Trường, tại các chương trình liên kết của Trường với đối tác nước ngoài, và cơ sở giáo dục khác nhằm:

 • Tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho TP. Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung.
 • Hỗ trợ học phí thông qua việc cấp học bổng nhằm điều kiện và khuyến khích cho các đối tượng tiếp tục học tập nâng cao trình độ chuyên môn;
 • Bảo đảm hoạt động đào tạo sau đại học của Trường gắn chặt với hoạt động nghiên cứu khoa học và đi theo đúng chuẩn quốc tế.
 • Hỗ trợ, thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học bằng việc cung cấp tài chính để người học tiến hành các nghiên cứu và công bố bài báo khoa học trên các tạp chí ISI, SCOPUS trong quá trình học tập;

2. Giá trị học bổng:

2.1 Học bổng trình độ đào tạo thạc sĩ: Mức học phí toàn khóa đối với Khối ngành Kinh tế – Xã hội là 39.000.000 đồngKhối ngành Tự nhiên – Kỹ thuật là 46.000.000 đồng.

a. Học bổng 50% cho toàn khóa đào tạo:

 • Sinh viên tốt nghiệp loại giỏi của TDTU, dự xét tuyển sau khi tốt nghiệp trong vòng 12 tháng, trúng tuyển và nhập học;
 • Học viên dự thi tuyển sinh đầu vào đạt loại xuất sắc và nhập học.

b. Học bổng 30% cho toàn khóa đào tạo:

 • Sinh viên tốt nghiệp loại khá của TDTU dự thi tuyển sau khi tốt nghiệp trong vòng 12 tháng; trúng tuyển và nhập học;
 • Giảng viên, viên chức của TDTU trúng tuyển và nhập học;
 • Học viên có điểm trung bình tích lũy năm thứ nhất đạt từ loại giỏi trở lên.

c. Học bổng 25% cho toàn khóa đào tạo:

 • Cựu sinh viên của TDTU trúng tuyển và nhập học;
 • Sinh viên tốt nghiệp loại giỏi của các trường đại học công lập khác dự thi tuyển sau khi tốt nghiệp trong vòng 12 tháng; trúng tuyển và nhập học;
 • Giáo viên các tỉnh đang giảng dạy tại các trường phổ thông, trúng tuyển và nhập học.

2.2 Học bổng trình độ đào tạo tiến sĩ: Trường đại học Tôn Đức Thắng có chính sách học bổng trình độ đào tạo tiến sĩ dựa trên cam kết công bố quốc tế ISI/SCOPUS của nghiên cứu sinh:

a. Học bổng toàn phần (100%):              172.000.000 đồng

b. Học bổng bán phần (50%):                    86.000.000 đồng

c. Học bổng hỗ trợ (25%):                         43.000.000 đồng

3. Đối tượng được xét Học bổng sau đại học:

a. Học viên đã trúng tuyển và nhập học các chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ của TDTU;

b. NCS đã trúng tuyển và nhập học các chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ của TDTU hoặc các chương trình đào tạo tiến sĩ liên kết giữa TDTU với các đối tác;

c. NCS đang theo học chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ tại các cơ sở đào tạo trong cả nước, tự nguyện chấp thuận các điều kiện của Chính sách học bổng này và nộp hồ sơ đăng ký học bổng;

4. Phương thức cấp học bổng: Căn cứ hồ sơ của học viên nhập học trong từng đợt tuyển sinh của năm học, Phòng Sau đại học sẽ trình Ban giám hiệu Quyết định giá trị học bổng cho đối tượng đủ điều kiện. Giá trị học bổng cụ thể của từng học viên được khấu trừ vào học phí toàn khóa.

Thông tin chi tiết về chương trình học bổng, liên hệ Phòng Sau đại học, Trường đại học Tôn Đức Thắng