Nhảy đến nội dung
x
Lễ tốt nghiệp đợt tháng 04/2018
Sáng ngày 03/05/2018, Đại học Tôn Đức Thắng long trọng tổ chức Lễ tốt nghiệp cho 72 Tân thạc sĩ, 1.152 Tân cử nhân, kỹ sư.
Lịch ôn thi tuyển sinh
Lịch ôn thi tuyển sinh đợt tháng 06/2018
Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ
Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kế toán (17/04/2018)
Hội đồng đánh giá LVThS chuyên ngành Kế toán
Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh (17/04/2018)
Hội đồng đánh giá LVThS chuyên ngành Quản trị kinh doanh
Lễ trao bằng Thạc sĩ đợt tháng 05/2018

Trường đại học Tôn Đức Thắng thông báo, Lễ trao bằng thạc sĩ đợt tháng 05/2018 như sau:

Thời gian tổ chức: 06h30, sáng thứ 5 ngày 03/05/2017

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ
Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Khoa học máy tính (12/04/2018)
Hội đồng đánh giá LVThS chuyên ngành Khoa học máy tính