Nhảy đến nội dung
x

Khóa ngắn hạn

Khóa đào tạo học phần sau đại học

"Triết học Mác - Lenin" và "Phương pháp nghiên cứu khoa học"

Đối tượng tham dự:

  • Sinh viên/cựu sinh viên đại học Tôn Đức Thắng,
  • Sinh viên tốt nghiệp các trường đại học khác.

Thời khóa biểu:

Học vào thứ 7, chủ nhật hằng tuần.

Học phí:

460.000 đ/tín chỉ

*Trường đại học Tôn Đức Thắng có chế độ học bổng cho sinh viên/cựu sinh viên TDTU.

Đăng ký:

Học viên thực hiện các bước sau:

  1. Làm đơn đăng ký theo mẫu

  2. Nộp đơn đăng ký cho phòng Sau đại học

  3. Đóng học phí tại phòng Tài chính