Nhảy đến nội dung
x

Lịch thi cuối kỳ 2 năm học 2017 - 2018 (đợt 3)

LỊCH THI CUỐI KỲ 2 NĂM HỌC 2017 - 2018 (ĐỢT 3)

Mã môn Tên môn Nhóm Lớp Ngày thi Thứ Giờ thi Phòng
000000002 Triết học Mác - Lê nin (4+1)   Bồi dưỡng SĐH 22/07/2018 CN 09h30 B308
AC6034171 Kế toán quản trị nâng cao 02 17600301 22/07/2018 CN 08h00 B301
FB6034031 Quản trị rủi ro tài chính 01 17600801 22/07/2018 CN 13h30 B301