Nhảy đến nội dung
x

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kế toán (ngày 05/02/2021)

Vào lúc 8h00 ngày 05/02/2021 tại phòng B106, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Kế toán (8340301)

STT MSHV Họ và tên học viên Ngày sinh Tên đề tài
1 176003007 Trần Thị Mỹ Hạnh 25/06/1988 Các nhân tố tác động đến việc vận dụng kế toán quản trị trong các công ty ngành viễn thông