Nhảy đến nội dung
x
TS. Lê Văn Út, Trưởng phòng Phòng quản lý phát triển khoa học công nghệ TDTU, trình bày những nguyên tắc quan trọng trong trích dẫn khoa học

Tổ chức chuyên đề: “Trích dẫn khoa học” cho học viên các chương trình giáo dục bậc cao học

Tổ chức chuyên đề: “Trích dẫn khoa học” cho học viên các chương trình giáo dục bậc cao học

Trong các ngày 27, 28/10/2018, Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) đã tổ chức Lớp chuyên đề: Trích dẫn khoa học dành cho học viên các chương trình giáo dục bậc cao học của Trường. Đã có 186 học viên thuộc các ngành Luật kinh tế, Xã hội học, Toán ứng dụng, Quản trị kinh doanh, Kế toán, Tài chính – Ngân hàng tham dự. Mục tiêu của chuyên đề là trang bị cho học viên những nguyên tắc quan trọng trong trích dẫn; phát triển những kỹ năng cần thiết và trao đổi kinh nghiệm trong thiết kế và trình bày kết quả nghiên cứu khoa học; và nhất là trình bày báo cáo kết quả nghiên cứu của chương trình cao học (luận văn thạc sĩ).
Cũng trong đợt tập trung này, học viên đã được gặp Ban giám hiệu, Phòng sau đại học và các khoa chuyên môn, sử dụng các tiện ích về cơ sở vật chất của TDTU tại trụ sở chính; đồng thời trao đổi những thông tin cần thiết để phát triển hiệu quả và chất lượng mối quan hệ giữa Nhà trường và học viên; cũng như nâng cao chất lượng giáo dục.


Một số hình ảnh của Chương trình: 

Trich-dan-khoa-hoc-1.jpg

TS. Lê Văn Út, Trưởng phòng Phòng quản lý phát triển khoa học công nghệ TDTU, trình bày những nguyên tắc quan trọng trong trích dẫn khoa học

 

Trich-dan-khoa-hoc-2.jpg
 Học viên trao đổi nhiều vấn đề trong nghiên cứu

 

Trich-dan-khoa-hoc-3.jpg
 Cô Trịnh Minh Huyền, đại diện Ban giám hiệu giới thiệu cho học viên những thông tin về TDTU

 

Trich-dan-khoa-hoc-4.jpg
 TS. Đặng Ngọc Minh Đức, Phó trưởng phòng Phòng sau đại học trao đổi với học viên

 

Trich-dan-khoa-hoc-5.jpg

 

Trich-dan-khoa-hoc-6.jpg

 Học viên thăm và nghe giới thiệu về hoạt động của Trường