Nhảy đến nội dung
x

Thông báo tuyển sinh sau đại học trình độ Tiến sĩ năm 2018 đợt tháng 12/2018

Trường đại học Tôn Đức Thắng xét tuyển đào tạo trình độ Tiến sĩ các chuyên ngành sau:

# Mã ngành Tên ngành
1 9340101 Quản trị kinh doanh
2 9480101 Khoa học máy tính
3 9580201 Kỹ thuật xây dựng
4 9460107 Khoa học tính toán

Hạn nộp hồ sơ xét tuyển: ngày 09/11/2018

Chi tiết xem tại đây.