Nhảy đến nội dung
x

Thông báo về việc tổ chức thi tiếng Anh

Đối tượng dự thi là người có nhu cầu đánh giá trình độ tiếng Anh theo các cấp độ từ A1 đến B2 tham khảo theo Khung CEFR quốc tế và Khung Năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Bộ GD-ĐT. Cấu trúc bài thi có các kỹ năng như sau: 

Cấp độ

Cấu trúc bài thi

Điểm đạt

A1

Đọc & Viết 50%, Nghe: 25%, Nói: 25%

50/100

A2

Đọc & Viết 50%, Nghe: 25%, Nói: 25%

70/100

B1

Đọc: 25%, Viết: 25%, Nghe: 25%, Nói: 25%

70/100

B2

Đọc: 20%, Sử dụng tiếng Anh: 20%, Viết: 20%, Nghe: 20%, Nói: 20%

60/100

Lưu ý: Thí sinh được quyền bảo lưu kết quả thi của từng kỹ năng trong vòng 06 tháng, những kỹ năng có kết quả thấp thí sinh có thể đăng ký thi lại nếu thi sinh có nhu cầu cần cải thiện điểm. Trong vòng 06 tháng, thí sinh thi cải thiện kỹ năng và kết quả cuối cùng đạt, thí sinh sẽ nhận được chứng nhận ở cấp độ đạt đó.

Thí sinh đăng ký dự thi theo lịch thi mà Trường công bố và đóng lệ phí thi theo quy định của Trường.