Nhảy đến nội dung
x

Thu học phí lần thứ tư chương trình đào tạo bậc thạc sĩ tuyển sinh năm 2016

Thu học phí lần thứ tư chương trình đào tạo bậc thạc sĩ tuyển sinh năm 2016

  1. Thời gian thu học phí: từ ngày 14/05/2018 đến 18/05/2018

  2. Xem hướng dẫn đóng học phí tại đây.

Học viên kiểm tra email và cổng thông tin học viên để xem thông tin chi tiết.