Nhảy đến nội dung
x
Dai-hoc-Ton-Duc-Thang-thong-bao-ket-qua-thi-tuyen-sinh-sau-dai-hoc-dot-2-2018

Trường Đại học Tôn Đức Thắng công bố kết quả tuyển sinh đợt tháng 12 - 2018

- Kết quả tuyển sinh sau đại học đợt tháng 12/2018 xem chi tiết tại đây.

- Phòng sau đại học nhận đơn phúc khảo kỳ thi tuyển sinh sau đại học đợt tháng 12/2018:

        + Thời gian: từ ngày 25/12/2018 đến hết ngày 04/01/2019;

        + Địa điểm: Phòng Sau đại học (A305), Đại học Tôn Đức Thắng, Số 19, Phường Tân Phong, Quận 7, TP.HCM;

        + Phí phúc khảo: 100.000 đ/môn;

        + Mẫu đơn: tải về tại đây;

        + Công bố kết quả chấm phúc khảo sau ngày 09/01/2019.