Nhảy đến nội dung
x
Dai-hoc-Ton-Duc-Thang-thong-bao-hoi-dong-bao-ve-luan-van-thac-si-chuyen-nganh-khoa-hoc-may-tinh

Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Khoa học máy tính (ngày 24/5/2019)

Vào lúc 7:00, ngày 24/05/2019, tại phòng họp B, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Khoa học máy tính cho 11 học viên cao học như sau:

Mshv

Họ tên

Tên đề tài LVThS

Ghi chú

166005054

Thành Quang Tuyên

Nhận dạng các biểu thức toán học cơ bản

 

166005055

Nguyễn Anh Hoa Tường Vân

Nhận dạng một số bệnh ngoài da bằng kỹ thuật học sâu

 

166005048

Nguyễn Thành Sơn

Xây dựng hệ thống nhận dạng chữ viết tay tiếng Việt sử dụng phương pháp học sâu

 
166005042 Nguyễn Thị Kim Hồng Ứng dụng kỹ thuật mạng Neural học sâu nhằm phân loại một số giống nho ở Ninh Thuận  
166005024 Lưu Hải Phong Mô hình học sâu cho nhận dạng tiếng nói tiếng Việt  
166005039 Trần Phạm Mai Duy Xây dựng hệ thống phân tích cú pháp câu tiếng Việt  
166005014 Nguyễn Thanh Hải Nhận dạng thuộc tính người đi bộ sử dụng kỹ thuật học sâu đa thuộc tính  
166005043 Nguyễn Văn Minh Hùng Ứng dụng công nghệ chuỗi khối vào việc giám sát nguồn gốc xuất xứ nông sản  
166005047 Trần Thị Bích Loan Mô hình hệ thống chia sẻ ô tô sử dụng công nghệ blockchain  
166005049

Phạm Thị Hoài Thanh

Gán nhãn từ loại tiếng Việt trong lĩnh vực toán học  
166005050 Từ Ngọc Huyền Trâm Tạo sinh một số bài toán đại số đơn giản dựa trên biểu diễn ngữ nghĩa trừu tượng