Nhảy đến nội dung
x

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh (chiều ngày 26/01/2019)

Vào lúc 13h00 ngày 26/01/2019, tại phòng họp B (B010), Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh (8340101).

STT MSHV Họ và tên  Tên đề tài luận văn
1 166001006 Hà Trọng Khôi Tác động của tổ chức học tập đến hành vi sáng tạo thông qua tác động gián tiếp là sự gắn kết công việc của nhân viên tại công ty Cổ phần Foody
2 166001007 Ngô Thanh Lâm Ảnh hưởng của xu hướng tin tưởng đến sự gắn kết của nhân viên tại công ty Truyền tải điện 4
3 166001013 Trần Mỹ Thiên Thanh Ảnh hưởng niềm tin ở tổ chức đến hành vi thực hiện công việc vượt trên nhiệm vụ của nhân viên tại Viện kiểm nghiệm thuốc Tp. HCM
4 1010852Q Trần Ngọc Ẩn Những yếu tố kinh tế vĩ mô ảnh hưởng đến tỷ suất sinh lợi cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam