Nhảy đến nội dung
x
Dai-hoc-Ton-Duc-Thang-thong-bao-hoi-dong-bao-ve-luan-van-thac-si-chuyen-nganh-quan-tri-kinh-doanh

Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh (ngày 11-12/7/2019)

Vào ngày 11-12/07/2019, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh cho 9 học viên cao học như sau:

MSHV

Họ tên

Tên đề tài LVThS

Ghi chú

166001038

Nguyễn Cao Chung Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng về môi trường kinh doanh của doanh nghiệp Nông, Lâm, Thủy sản trên địa bàn tỉnh Gia Lai

7:30 ngày 11/07/2019

Tầng 5 thư viện

166003038 Nguyễn Thị Kiều Diễm Ảnh hưởng của sự hài lòng công việc đến hiệu quả công việc của nhân viên tại Đài Phát Thanh Truyền Hình Gia Lai

7:30 ngày 11/07/2019

Tầng 5 thư viện

166001125 Lê Thị Hà Phương Tạo động lực làm việc cho người lao động tại Ngân hàng TMCP đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quảng Ngãi

7:30 ngày 11/07/2019

Tầng 5 thư viện

166001136 Nguyễn Văn Thuận The impact of High-performance work systems on employee intention to quit at Binh Son Refining and Petrochemical Joint Stock Company

7:30 ngày 11/07/2019

Tầng 5 thư viện

166001122 Đoàn Thị Thanh Nhàn Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của cán bộ công chức thuộc Hội Nông dân tỉnh Quảng Ngãi

7:30 ngày 11/07/2019

Tầng 5 thư viện

166001042 Lý Thu Đông Hà Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh thu hút vốn đầu tư ngành công nghiệp chế biến tinh và sâu Tỉnh Gia Lai

13:30 ngày 12/07/2019

Phòng họp C

166001047 Nguyễn Thị Thu Oanh Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng trong công việc của nhân viên tại công ty Điện lực Gia Lai

13:30 ngày 12/07/2019

Phòng họp C

166001051 Nguyễn Công Toàn Tác động của sự kết nối thương hiệu cá nhân với sự sẵn sàng mua hàng nhái

13:30 ngày 12/07/2019

Phòng họp C

166001175 Mai Thanh Bình Một số giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh của ngành du lịch Gia Lai

13:30 ngày 12/07/2019

Phòng họp C