Nhảy đến nội dung
x

Thông báo học bổng tiến sĩ 2019

THÔNG BÁO HỌC BỔNG TIẾN SĨ

Trường đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) có chính sách học bổng trình độ đào tạo tiến sĩ dựa trên cam kết công bố quốc tế ISI/SCOPUS của nghiên cứu sinh:

 • Học bổng toàn phần (100%): 172.000.000 VNĐ
 • Học bổng bán phần (50%): 86.000.000 VNĐ
 • Học bổng hỗ trợ (25%): 43.000.000 VNĐ

Đối tượng:

 • NCS đã trúng tuyển và nhập học các chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ của TDTU hoặc các chương trình đào tạo tiến sĩ liên kết giữa TDTU với các đối tác;
 • NCS đang theo học chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ tại các cơ sở đào tạo trong cả nước, tự nguyện chấp thuận các điều kiện của Chính sách học bổng này và nộp hồ sơ đăng ký học bổng;

Hồ sơ của nghiên cứu sinh:

 1. Đơn đề nghị cấp học bổng, trong đó nêu rõ lý do về sự cần thiết của việc cấp học bổng phục vụ cho quá trình nghiên cứu và công bố liên quan đến luận án tiến sĩ (mẫu);
 2. Lí lịch khoa học (mẫu);
 3. Đề cương nghiên cứu luận án tiến sĩ (nội dung của đề cương phải liệt kê chi tiết kế hoạch thực hiện và mốc thời gian công bố bài báo quốc tế) (hướng dẫn);
 4. Bảng điểm chương trình cao học, đại học đã hoàn tất;
 5. Thành tích nghiên cứu khoa học;
 6. Thư giới thiệu của chuyên gia (hướng dẫn);
 7. Nhận xét của người hướng dẫn (mẫu);
 8. Chứng chỉ tiếng Anh còn trong thời hạn 02 năm tính đến thời điểm nộp đơn xin học bổng: Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế như sau: IELTS 5.5, TOEFL IBT 70, TOEIC 600;
 9. Đơn cam kết thực hiện đúng số lượng công trình ISI (và/hoặc SCOPUS) mà NCS đăng ký thực hiện và cam kết chấp nhận sự chế tài nếu không thực hiện được (mẫu);
 10. Xác nhận của Cơ sở đào tạo NCS về việc đồng ý cho NCS có công trình liên quan đến luận án sẽ đứng tên Trường đại học Tôn Đức Thắng (với trường hợp ngoài Trường).

Kế hoạch:

Hạn nộp hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 29/03/2019. Ứng viên nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Sau đại học (Phòng A305, Tòa nhà A, Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam);

Họp hội đồng xét học bổng (dự kiến): 15/04/2019;

Thông báo kết quả: 29/04/2019.