Nhảy đến nội dung
x

Thông báo tuyển sinh sau đại học trình độ Tiến sĩ đợt tháng 12/2019

Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ các chuyên ngành sau:

# Mã ngành Tên ngành
1 9340101 Quản trị kinh doanh
2 9340301 Kế toán
3 9480101 Khoa học máy tính
4 9580201 Kỹ thuật xây dựng
5 9460107 Khoa học tính toán
6 9520201 Kỹ thuật điện

 

Ngày thi tuyển (dự kiến): ngày 07, 08/12/2019

Chi tiết xem tại đây.