Nhảy đến nội dung
x

Thông báo tuyển sinh sau đại học trình độ Tiến sĩ năm 2019 đợt tháng 06/2019

Trường đại học Tôn Đức Thắng xét tuyển đào tạo trình độ Tiến sĩ các chuyên ngành sau:

# Mã ngành Tên ngành
1 9340101 Quản trị kinh doanh
2 9340301 Kế toán (*)
3 9480101 Khoa học máy tính
4 9580201 Kỹ thuật xây dựng
5 9460107 Khoa học tính toán

(*): Được phép tuyển sinh từ năm 2019 (Theo QĐ 494/2019/TĐT-QĐ ngày 28/01/2019)

Hạn nộp hồ sơ xét tuyển: ngày 03/05/2019

Chi tiết xem tại đây