Nhảy đến nội dung
x

Thông báo về Tập huấn sử dụng Cơ sở dữ liệu Web of Science

TẬP HUẤN SỬ DỤNG CƠ SỞ DỮ LIỆU WEB OF SCIENCE

Theo Kế hoạch số 01/2019/KH-TV được Hiệu trưởng phê duyệt ngày 20/2/2019 về Tổ chức tập huấn “Khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu Web of Science”, Phòng sau đại học thông báo đến học viên về chương trình tập huấn như sau:

Thời gian tập huấn: 14h00-17h00 thứ 3 ngày 12/3/2019 (có mặt trước 15 phút)

Địa điểm: Phòng hội thảo - Lầu 5 - Tòa nhà Thư viện

Chuyên gia: Ms. Dju-Lyn Chng, Chuyên gia tư vấn giải pháp (Khu vực Đông Nam Á), Web of Science Group.

Nội dung:

  • Tìm, đọc và xuất bản trong các tạp chí có tác động cao;
  • Tìm kiếm các nghiên cứu và tạp chí có liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu;
  • Xác định các lĩnh vực nghiên cứu mới nổi;
  • Làm cách nào để xác định các cộng tác viên tiềm năng để mang lại tác động lớn hơn cho nghiên cứu của người nghiên cứu.

Thời gian đăng ký tham gia đến hết ngày 10/03/2019.

Link đăng ký: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7lQGXGCmFiywTKoyhyEHKGbOqcKV3plHRukLePc5evt-YpA/viewform