Nhảy đến nội dung
x

Thông báo về việc gia hạn thời gian đóng học phí chương trình đào tạo bậc Thạc sĩ

Nhà trường thông báo về việc thu học phí chương trình đào tạo bậc Thạc sĩ đợt tháng 04/2019 như sau:

  1. Đối tượng thực hiện:

         o   Các anh/chị học viên chưa hoàn thành học phí;

         o   Các anh/chị học viên xem dữ liêu học phí trong hệ thống thông tin học viên.

  1. Thời gian thu: ngày 24/04/2019 đến 03/05/2019

Hướng dẫn đóng học phí: https://grad.tdtu.edu.vn/tin-tuc/2018/huong-dan-dong-hoc-phi