Nhảy đến nội dung
x

Thông báo về việc nộp học phí chương trình bồi dưỡng sau đại học (CT 4+1) học kỳ 1 năm học 2019 - 2020

Phòng Sau đại học thông báo về việc nộp học phí chương trình bồi dưỡng sau đại học (CT 4+1) học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 như sau: 

  1. Thời gian thu học phí: từ ngày 17/10/2019 đến 18/10/2019.
  2. Địa điểm thu học phí: Phòng Tài chính
  3. Tra cứu mức học phí phải nộp: email sinh viên.

* Lưu ý:

  • Sinh viên không hoàn tất học phí theo quy định, sẽ không có tên trong danh sách lớp học, không đủ điều kiện tham gia đánh giá quá trình, giữa kỳ và cuối kỳ.
  • Sinh viên có thắc mắc vui lòng liên hệ Phòng Sau đại học để được giải đáp (trong giờ hành chính).