Nhảy đến nội dung
x
Dai-hoc-Ton-Duc-Thang-Thu-Hoc-Phi-Thac-Si-Khoa-2018

Thông báo về việc thu học phí chương trình đào tạo bậc Thạc sĩ đợt tháng 04/2019

Nhà trường thông báo về việc thu học phí chương trình đào tạo bậc Thạc sĩ đợt tháng 04/2019 như sau:

  1. Đối tượng thực hiện:

         o   Các anh/chị học viên tuyển sinh năm đợt tháng 06/2018;

         o   Các anh/chị học viên chưa hoàn thành học phí;

         o   Các anh/chị học viên xem dữ liêu học phí trong hệ thống thông tin học viên.

  1. Thời gian thu: ngày 24/04/2019 đến 26/04/2019

Hướng dẫn đóng học phí: https://grad.tdtu.edu.vn/tin-tuc/2018/huong-dan-dong-hoc-phi