Nhảy đến nội dung
x

Thông báo quy trình tập huấn sử dụng Thư viện online

Phòng Sau đại học thông báo quy trình tập huấn sử dụng Thư viện online như sau:

 1. Đối tượng: Học viên/nghiên cứu sinh chưa tham gia tấp huấn sử dụng Thư viện.
 2. Quy trình:
  • Bước 1: Học viên/nghiên cứu sinh xem đầy đủ video tập huấn sử dụng Thư viện dành cho đối tượng học viên/nghiên cứu sinh sau đại học (https://bitly.com.vn/u046eq).
  • Bước 2: Sau khi xem xong, học viên/nghiên cứu sinh bấm vào link để hoàn tất bước cam kết tuân thủ quyền tác giả và khai thác hiệu quả thư viện, làm bài kiểm tra trực tuyến (https://bitly.com.vn/6lh2go).
  • Bước 3: Sau khi hoàn tất bản cam kết và bài thi, học viên/nghiên cứu sinh tự kiểm tra kết quả hiển thị. Nếu kết quả hiển thi 7/7 câu đúng, học viên/nghiên cứu sinh mang thẻ chip đến Quầy thông tin lầu 1 (gặp Cô Na trong giờ hành chính) để được hỗ trợ kích hoạt. Nếu kết quả thấp hơn, học viên/nghiên cứu sinh vui lòng xem lại video và bấm lại vào link bài kiểm tra, thực hiện lại.
   Lưu ý: Thư viện cung cấp tài khoản tạm để hỗ trợ học viên/nghiên cứu sinh tra cứu và khai thác tài liệu trên website Thư viện (khi thẻ học viên chưa được kích hoạt):
   + Username: thekhach1
   + Password: thekhach13579
Mọi thắc mắc, học viên/nghiên cứu sinh có thể liên hệ qua email thuvien@tdtu.edu.vn để được hỗ trợ.
Thẻ