Nhảy đến nội dung
x

Thông báo về việc nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/04 và 01/05 năm 2023

Thông báo về việc nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/04 và 01/05 năm 2023 như sau: 

+ Sinh viên 4+1, học viên và nghiên cứu sinh được nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương ngày 29/04/2023 (thứ Bảy); nghỉ Lễ 30/04/2023 (Chủ nhật), Quốc tế lao động 01/05/2023 (thứ Hai) và được nghỉ bù thêm ngày 02/05/2023 (thứ Ba);

+ Phòng Sau đại học tạm ngưng phục vụ các ngày sau: Từ ngày 29/04/2023 (thứ Bảy) đến hết ngày 03/05/2022 (thứ Tư).