Nhảy đến nội dung
x

Kế hoạch đăng ký học phần của chương trình 4+1 đợt 1 năm học 2024-2025

Phòng Sau đại học thông báo lịch đăng ký học phần của chương trình 4+1 đợt 1 HK1/2024-2025 như sau:

Đối tượng: Sinh viên TDTU từ năm 3 tích lũy tối thiểu 70 tín chỉ trong chương trình đào tạo trình độ đại học có học lực tính theo điểm trung bình tích lũy xếp loại khá trở lên tại thời điểm ghi danh chương trình 4+1.

Điều kiện: Sinh viên được đăng ký học và tích lũy tối đa 15 tín chỉ của chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ.

Thời gian đăng ký học phần: 08h00 ngày 07/6/2024 (Thứ 6) đến 17h00 ngày 10/6/2024 (Thứ 2).

Thời khóa biểu: Xem tại đây;

Hướng dẫn ghi danh: xem tại đây;

Sinh viên xem chính sách học bổng của chương trình 4+1 tại đây.

Hướng dẫn đăng ký: 

  • Sinh viên tham khảo chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ hiện hành trước khi đăng ký tại đây;
  • Sinh viên chưa đăng ký ghi danh chương trình 4+1 thực hiện ghi danh mới đăng ký học phần. Sinh viên thực hiện đăng ký ghi danh chương trình 4+1 trong Hệ thống thông tin sinh viên;
  • Sinh viên thực hiện đăng ký học phần của chương trình 4+1 trong Hệ thống thông tin học viên/nghiên cứu sinh (sau khi sinh viên ghi danh thành công).
  • Kiểm tra tiến độ đào tạo trên chương trình đào tạo TẠI ĐÂY.

Lưu ý:

- Sinh viên xem thời khóa biểu trước khi thực hiện đăng ký học phần. Các nhóm học phần có thời gian và địa điểm học khác nhau.

- Hướng dẫn đăng ký học phần TẠI ĐÂY. Các bạn vui lòng xem kỹ và thực hiện theo đúng hướng dẫn.

- Sinh viên tham gia đăng ký học phần đúng theo khoảng thời gian quy định. Sinh viên chưa đăng ký kế hoạch học tập trước đó vẫn có thể đăng ký học phần.

- Sinh viên cần kiểm tra kỹ giữa thời khóa biểu bậc đại học và chương trình 4+1. Tránh trường hợp đăng ký trùng thời khóa biểu.

- Nhóm học phần đầy sĩ số sẽ không cho phép đăng ký.

- Xem thời khóa biểu tổng quát trên Hệ thống thông tin học viên để kiểm tra kết quả đăng ký học phần thành công.

- Sinh viên hoàn thành nghĩa vụ học phí theo thông báo của Phòng Tài chính. Nhà trường sẽ xử lý học vụ đối với các trường hợp chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí theo Quy định.

 

Sinh viên đã học đủ (tối đa 15 tín chỉ) các học phần theo quy định của Nhà trường vui lòng bỏ qua thông báo này.

Phòng Sau đại học sẽ gửi thời gian tiếp nhận hồ sơ cấp học bổng đến các sinh viên có đăng ký học phần.