Nhảy đến nội dung
x

Chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng (9580201)

Giới thiệu chương trình đào tạo:

Mục tiêu đào tạo tiến sĩ chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng nhằm cung cấp nhân lực chất lượng cao cho các đơn vị giáo dục chuyên nghiệp trong và ngoài nước, các chuyên gia nghiên cứu cao cấp trong lĩnh vực Kỹ thuật xây dựng tại các cơ quan chính phủ và doanh nghiệp.

Thời gian đào tạo: 36 tháng (tối đa 48 tháng).

Thời gian thực hiện chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ đối với nghiên cứu sinh (NCS) có bằng thạc sĩ là 03 năm tập trung liên tục, đối với NCS tốt nghiệp đại học là 04 năm tập trung liên tục.

Hình thức đào tạo: Tập trung toàn thời gian. 

Đối tượng tuyển sinh:

  • Tốt nghiệp thạc sĩ đúng chuyên ngành hoặc phù hợp với chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng (KTXD);
  • Tốt nghiệp đại học loại khá trở lên đúng chuyên ngành hoặc phù hợp với chuyên ngành KTXD;
  • Tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành gần với chuyên ngành KTXD phải học bổ sung kiến thức trong chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ.

Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển 

  • Xét hồ sơ dự tuyển.
  • Đánh giá bài luận nghiên cứu (trình bày trước hội đồng chuyên môn).

* Tham khảo thêm thông tin tại website khoa chuyên môn phụ trách đào tạo: Khoa Kỹ thuật công trình.