Nhảy đến nội dung
x

Học phí học bổng

Học phí - Học bổng

Học bổng:

Chính sách học bổng sau đại học của Trường Đại học Tôn Đức Thắng dành cho sinh viên tham gia chương trình 4+1, học viên tham gia chương trình đào tạo thạc sĩ và nghiên cứu sinh tham gia chương trình đào tạo tiến sĩ trong nước và chương trình đào tạo tiến sĩ sandwich nhằm:

  • Hỗ trợ tài chính thông qua việc cấp học bổng nhằm điều kiện và khuyến khích cho các đối tượng tiếp tục học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn;
  • Hỗ trợ, thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học bằng việc hỗ trợ tài chính để người học tiến hành các nghiên cứu và công bố bài báo khoa học trên các tạp chí WoS /Scopus trong quá trình học tập và nghiên cứu;
  • Bảo đảm hoạt động đào tạo sau đại học của Nhà trường gắn chặt với hoạt động nghiên cứu khoa học và đi theo đúng chuẩn quốc tế;
  • Thu hút người nước ngoài tham gia các chương trình đào tạo sau đại học tại Trường;
  • Tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho TP. Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung.

Ngoài ra, Nhà trường có chính sách hỗ trợ tài chính cho nghiên cứu viên sau tiến sĩ thông qua cam kết cụ thể các công bố bài báo khoa học trên các tạp chí WoS/Scopus đóng góp cho Nhà trường.

Học phí:

  • Chương trình 4+1 và chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ: học phí theo tín chỉ.
  • Chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ: học phí theo niên chế.