Nhảy đến nội dung
x

Thông tin liên hệ

Phòng Sau đại học

 • Phụ trách: Tuyển sinh, học vụ, hoạt động luận văn thạc sĩ/luận án tiến sĩ, hoạt động tốt nghiệp, phát chứng chỉ/văn bằng.
 • Địa chỉ: Phòng B002, Tòa nhà B, Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 • Facebook: https://www.facebook.com/sgs.tdtu/
 • Điện thoại: (028) 3775-5059
 • Hotline: 0944 314 466
 • Email: sdh@tdtu.edu.vn

Phòng Công tác học sinh sinh viên

 • Phụ trách: Cấp giấy chứng nhận học viên/nghiên cứu sinh, thẻ học viên/nghiên cứu sinh, kỷ luật học viên/nghiên cứu sinh.
 • Địa chỉ: Phòng A003, Tòa nhà A, Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 • Điện thoại: (028) 3775-5054
 • Hotline: 0916 644 926
 • Email: desa@tdtu.edu.vnphongctct-hssv@tdtu.edu.vn

Phòng Tài chính

 • Phụ trách: Học phí, biên lai, chi trả học bổng.
 • Địa chỉ: Phòng A007, Tòa nhà A, Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 • Điện thoại: (028) 3775-5070
 • Hotline: 0914 137 328
 • Email: tuition@tdtu.edu.vn

Phòng Khảo thí và kiểm định chất lượng

 • Phụ trách: Phát văn bằng tốt nghiệp.
 • Địa chỉ: Phòng A302, Tòa nhà A, Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 • Điện thoại: (028) 3775-5042
 • Email: dtqa@tdtu.edu.vn