Nhảy đến nội dung
x

Thông tin liên hệ

Phòng Sau đại học

 • Phụ trách về: Tuyển sinh, thời khóa biểu, đăng ký học phần, luận văn thạc sĩ/luận án tiến sĩ, tốt nghiệp, phát chứng chỉ/văn bằng, cấp lại mật khẩu...
 • Địa chỉ: Phòng B002, Tòa nhà B, Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 • Facebook: https://www.facebook.com/sgs.tdtu/
 • Điện thoại: (028) 3775-5059
 • Email: sdh@tdtu.edu.vn

Phòng Công tác học sinh sinh viên

 • Phụ trách về: Cấp giấy chứng nhận học viên/nghiên cứu sinh, thẻ học viên/nghiên cứu sinh, kỷ luật học viên/nghiên cứu sinh.
 • Địa chỉ: Phòng A003, Tòa nhà A, Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 • Điện thoại: (028) 3775-5054
 • Email: phongctct-hssv@tdtu.edu.vn

Phòng Tài chính

 • Phụ trách về: Học phí, biên lai, chi trả học bổng.
 • Địa chỉ: Phòng A007, Tòa nhà A, Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 • Điện thoại: (028) 3775-5070
 • Email: tuition@tdtu.edu.vn