Nhảy đến nội dung
x

Đào tạo

Đào tạo

Với phương châm đào tạo và cung cấp cho xã hội nguồn nhân lực có trình độ cao, chất lượng cao góp phần xây dựng và phát triển đất nước, Trường Đại học Tôn Đức Thắng trong nhiều năm qua đã không ngừng cập nhật, đổi mới chương trình đào tạo để phù hợp với xu thế phát triển trên thế giới, liên tục cập nhật những kiến thức mới vào bài giảng với mục đích giúp người học dễ dàng tiếp xúc với công việc thực tế và tự tin khi đảm nhận những vị trí quan trọng trong xã hội.

Ưu thế trên đã giúp Trường Đại học Tôn Đức Thắng trở thành địa chỉ quen thuộc để các nước bạn như Thái Lan, Lào, Campuchia, Pakistan, … gửi gắm nhân tài sang học tập ở nhiều lĩnh vực khác nhau.

Lưu đồ chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ: xem tại đây;

Lưu đồ chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ: xem tại đây.