Nhảy đến nội dung
x

Nhân sự

Nhân sự Chức vụ Liên hệ
Thầy Duy.PNG

TS. Võ Hoàng Duy

Phó Hiệu trưởng Trường đại học Tôn Đức Thắng

Trưởng Phòng

                       

Email: vohoangduy(at)tdtu.edu.vn

Phòng: A305

 

Dr_D_N_M_Dang.jpg

GSTL. TS. Đặng Ngọc Minh Đức

Phó Trưởng phòng

Email: dangngocminhduc(at)tdtu.edu.vn

Phòng: A305

TS. Thi Ngọc Bảo Dung

GSTL. TS. Thi Ngọc Bảo Dung

Trợ lý Trưởng phòng

Email: thingocbaodung(at)tdtu.edu.vn

Phòng: A305

NguyenngocKhueTu.jpg

Nguyễn Ngọc Khuê Tú

Chuyên viên phụ trách học vụ

Email: nguyenngockhuetu(at)tdtu.edu.vn

Phòng: A305

Nguyễn duc hung.PNG

Nguyễn Đức Hùng

Chuyên viên

Email: nguyenduchung(at)tdtu.edu.vn

Phòng: A305

Thau_hinh the.PNG

Trần Văn Thâu

Chuyên viên

Email: tranvanthau(at)tdtu.edu.vn

Phòng: A305