Nhảy đến nội dung
x

Biểu mẫu

BIỂU MẪU LIÊN QUAN ĐẾN TUYỂN SINH
TT Nội dung Đơn vị tiếp nhận
1

Link đăng ký dự tuyển trực tuyến dành cho người Việt Nam

 
2

Link đăng ký dự tuyển trực tuyến dành cho người Việt Nam

 
3 [ThS] Mẫu Lý lịch khoa học Phòng Sau đại học
4

[ThS] Mẫu xác nhận thời gian công tác chuyên môn (theo yêu cầu chuyên ngành dự tuyển như: Bảo hộ lao động, Xã hội học, Quản trị kinh doanh, Quản lý thể dục thể thao và Luật kinh tế)

Phòng Sau đại học
5

[ThS] Mẫu thư giới thiệu (dự tuyển chuyên ngành Luật kinh tế)

Phòng Sau đại học
6

[ThS] Mẫu thư dự tuyển (dự tuyển chuyên ngành Luật kinh tế)

Phòng Sau đại học
7

[ThS] Mẫu bài luận về dự định nghiên cứu trình độ thạc sĩ

Phòng Sau đại học
8

[TS] Mẫu Lý lịch khoa học

Phòng Sau đại học
BIỂU MẪU LIÊN QUAN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ

 

 

TT Nội dung Đơn vị tiếp nhận
1

[NCS] Lý lịch khoa học dành cho nghiên cứu sinh

 
2

[NCS] Báo cáo định kỳ

Khoa/Viện chuyên môn
3

[NCS] Kế hoạch học tập nghiên cứu

 
4

[CBHD] Báo cáo tình hình hướng dẫn nghiên cứu sinh

 
5

[NCS] Phiếu đăng ký đề tài luận án tiến sĩ, Phiếu đăng ký tên Tiểu luận tổng quan/Chuyên đề tiến sĩ

Khoa/Viện chuyên môn
6

[NCS] Phiếu đăng ký báo cáo chuyên đề tiến sĩ

Khoa/Viện chuyên môn
7

[NCS] Phiếu đề nghị tổ chức bảo vệ (Việt)/(Anh-ENG) (Tiểu luận tổng quan/Chuyên đề tiến sĩ, Luận án tiến sĩ)

Khoa/Viện chuyên môn
8

[KCM] Phiếu đề xuất hội đồng đánh giá

Phòng Sau đại học
9

[NCS] Giấy xác nhận của tập thể nhóm nghiên cứu, Giấy xác nhận tình trạng học phí

 
10

[NCS] Đơn đề nghị đổi đề tài luận án tiến sĩĐơn đề nghị thay đổi người hướng dẫnĐơn gia hạn thời gian đào tạo tiến sĩ

Khoa/Viện chuyên môn
11

[NCS] Trích yếu luận án tiến sĩ

Khoa/Viện chuyên môn
12

[CBHD] Phiếu nhận xét luận án tiến sĩ_cấp Đơn vị chuyên môn (Việt)/(Anh-ENG)

Khoa/Viện chuyên môn
13

[NCS] Bản xác nhận chỉnh sửa luận án tiến sĩ cấp Đơn vị chuyên môn (Việt)/(Anh-ENG)

Khoa/Viện chuyên môn
14

[NCS] Phiếu nhận xét luận án tiến sĩ của phản biện độc lập (Việt)/(Anh-ENG)

Khoa/Viện chuyên môn
15

[NCS] Bản xác nhận chỉnh sửa theo ý kiến phản biện độc lập (Việt)/(Anh-ENG)

Khoa/Viện chuyên môn
16

[NCS] Điểm mới của luận án tiến sĩ

Khoa/Viện chuyên môn
17

[NCS] Xác nhận công trình công bố

Khoa/Viện chuyên môn
18

[CBHD] Phiếu nhận xét luận án tiến sĩ (CB hướng dẫn)_cấp Trường (Việt)/(Anh-ENG)

Khoa/Viện chuyên môn
19

[HĐ] Phiếu nhận xét luận án tiến sĩ cấp Trường (phản biện) (Việt)/(Anh-ENG)

[HĐ] Phiếu nhận xét luận án tiến sĩ cấp Trường (chủ tịch/thư ký/ủy viên) (Việt)/(Anh-ENG)

[HĐ] Phiếu nhận xét luận án tiến sĩ cấp Trường (các chuyên gia/ nhà khoa học) (Việt)/(Anh-ENG)

Phòng Sau đại học
20

[NCS] Phiếu xác nhận chỉnh sửa luận án tiến sĩ cấp Trường (Việt)/(Anh-ENG)

Phòng Sau đại học
21

[NCS] Đơn đề nghị cấp học bổng tiến sĩ

Phòng Sau đại học
22

[NCS] Đề cương nghiên cứu luận án tiến sĩ

Phòng Sau đại học
23

[NCS] Hướng dẫn nội dung thư giới thiệu của chuyên gia

Phòng Sau đại học
24

[NCS] Các hồ sơ cá nhân đính kèm

Phòng Sau đại học

25

[NCS] Phiếu đăng ký học chương trình đào tạo bậc tiến sĩ

Phòng Sau đại học
26

[NCS] Hồ sơ đề nghị thôi học (đơn xin thôi họcxác nhận của phòng ban)

Phòng Sau đại học
27 Quy định trình bày luận án tiến sĩ (Hướng dẫn trình bày luận án tiến sĩMẫu trình bày, Mẫu bìa đĩa CDMột số lỗi thường thấy, Mẫu tham khảo)  
BIỂU MẪU LIÊN QUAN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ
TT Nội dung Đơn vị tiếp nhận

1

Lý lịch khoa học

 

2

Phiếu đăng ký học chương trình đào tạo bậc thạc sĩ

Phòng Sau đại học

3

Phiếu đăng ký tên đề tài luận văn thạc sĩ

Khoa chuyên môn
4

Đơn đăng ký công bố ISI/SCOPUS của học viên bậc cao học

Khoa chuyên môn

5

Đơn đề nghị được bảo vệ Đề cương chi tiết luận văn thạc sĩ

Khoa chuyên môn

6

Đơn đề nghị thay đổi - gia hạn thực hiện luận văn thạc sĩ

Khoa chuyên môn

7

Nhật ký thực hiện luận văn thạc sĩ

Khoa chuyên môn
8

Phiếu nhận xét của giáo viên hướng dẫn

Khoa chuyên môn

9

Đơn đề nghị được bảo vệ luận văn thạc sĩ

Khoa chuyên môn

10

Phiếu xác nhận chỉnh sửa luận văn thạc sĩ

Khoa chuyên môn
11

Đơn xin đăng ký học phần trễ hạn

Phòng Sau đại học

12

Phiếu đăng ký chuyên đề nghiên cứu

Khoa chuyên môn

13

Đơn xin đóng học phí trễ hạn

Phòng Sau đại học

14

Đơn xin hoãn thi/Đơn xin dự thi lại

Phòng Sau đại học

15

Đơn xin đăng ký học bồi dưỡng sau đại học (dành cho đối tượng người học tốt nghiệp đại học)

Phòng Sau đại học

16

Đơn đề nghị cấp bảng điểm sau đại học (Nộp đơn trực tuyến trong hệ thống thông tin học viên)

Phòng Sau đại học

17

Đơn đề nghị công nhận trình độ ngoại ngữ

Phòng Sau đại học

18

Đơn xin miễn học phần Triết học Mác - Lênin

Phòng Sau đại học
19

Đơn đề nghị xác minh văn bằng

Phòng Sau đại học
20

Đơn đề nghị phúc khảo bài thi

Phòng Sau đại học
21

Đơn xin công nhận điểm học phần

Phòng Sau đại học
22

Đơn xin công nhận điểm môn học

Phòng Đại học
23

Đơn xin nghỉ học tạm thời

Phòng Sau đại học
24

Hồ sơ đề nghị thôi học (đơn đề nghị thôi thọc và xác nhận của phòng ban)

Phòng Sau đại học
25 Hướng dẫn cho sinh viên đăng ký ghi danh chương trình 4+1, xem thời khóa biểu và xem điểm trên hệ thống  
26

Hướng dẫn đăng ký học phần

 

27

Hướng dẫn đóng học phí

 
28

Quy định trình bày luận văn thạc sĩ (Hướng dẫn trình bày luận văn thạc sĩMẫu trình bày, Mẫu bìa đĩa CDMột số lỗi thường thấy, Mẫu tham khảo)

 
29 Phiếu giải trình chỉnh sửa luận văn thạc sĩ, Phiếu xác nhận thông tin (Nộp cùng quyển luận văn hoàn chỉnh sau bảo vệ)