Nhảy đến nội dung
x

Học bổng lưu học sinh

  Học bổng đối với lưu học sinh nước ngoài

  • Học bổng toàn phần: i) toàn bộ học phí và phí ký túc xá; hoặc ii) toàn bộ học phí và sinh hoạt phí; hoặc iii) toàn bộ học phí, phí ký túc xá và sinh hoạt phí.
  • Học bổng bán phần: i) 50% học phí và phí ký túc xá; hoặc ii) 50% học phí và sinh hoạt phí; hoặc iii) 50% học phí, phí ký túc xá và sinh hoạt phí.
  • Học bổng hỗ trợ: i) hỗ trợ một phần học phí; hoặc ii) hỗ trợ toàn bộ phí ký túc xá; hoặc iii) hỗ trợ một phần sinh hoạt phí; hoặc iv) những hỗ trợ khác theo quyết định của Hiệu trưởng cho từng trường hợp cụ thể.

  Đối tượng được xét Học bổng:

  • Học viên đã trúng tuyển và nhập học các chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ của TDTU;
  • NCS đã trúng tuyển và nhập học các chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ của TDTU hoặc các chương trình đào tạo tiến sĩ liên kết giữa TDTU với các đối tác;
  • NCS đang theo học chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ tại các cơ sở đào tạo trong cả nước, tự nguyện chấp thuận các điều kiện của Chính sách học bổng này và nộp hồ sơ đăng ký học bổng.