Nhảy đến nội dung
x

Học bổng lưu học sinh

Học bổng lưu học sinh - năm thứ nhất

   1. Đối tượng: Lưu học sinh đã được xét tuyển vào học chương trình sau đại học của Trường.

   2. Tiêu chí và mức cấp học bổng: Căn cứ vào số lượng nộp hồ sơ xin cấp học bổng lưu học sinh đã trúng tuyển và nhập học, Hội đồng xét cấp học bổng sẽ xét theo thứ tự từ cao xuống thấp cho đến khi hết số kinh phí học bổng đã được phân bổ.

      2.1 Học bổng toàn phần: gồm 100% học phí, phí nhập học và 100% phí ký túc xá ở tòa nhà K, L cấp cho lưu học sinh trong năm học đầu tiên sau khi trúng tuyển và nhập học ở Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU). Lưu học sinh sẽ được xem xét cấp học bổng khi đạt các điều kiện sau:

 • Lưu học sinh phải có điểm học tập trung bình tích lũy bậc đại học (tham gia chương trình đào tạo thạc sĩ)/ bậc thạc sĩ (tham gia chương trình đào tạo tiến sĩ) đạt loại xuất sắc (từ 3.6 trở lên (thang điểm 4.0) hoặc tương đương);
 • Trường Đại học của lưu học sinh đã tốt nghiệp phải nằm trong Bảng xếp hạng TOP 1000 của THE/ QS/ URAP/ ARWU.

      2.2 Học bổng bán phần: gồm 50% học phí, phí nhập học và 100% phí ký túc xá ở tòa nhà K, L cấp cho lưu học sinh trong năm học đầu tiên sau khi trúng tuyển và nhập học ở TDTU. Lưu học sinh sẽ được xem xét cấp học bổng khi đạt các điều kiện sau:

 • Lưu học sinh phải có điểm học tập trung bình tích lũy bậc đại học (tham gia chương trình thạc sĩ)/ bậc thạc sĩ (tham gia chương trình tiến sĩ) đạt loại giỏi (từ 3.4 đến dưới 3.6 (thang điểm 4.0) hoặc tương đương);
 • Trường Đại học của lưu học sinh đã tốt nghiệp phải nằm trong Bảng xếp hạng TOP 1000 của THE/ QS/ URAP/ ARWU

      2.3 Học bổng hỗ trợ: Học bổng hỗ trợ gồm 25% học phí, phí nhập học và 100% phí ký túc xá ở tòa nhà K, L cấp cho lưu học sinh trong năm học đầu tiên sau khi trúng tuyển và nhập học ở TDTU. Lưu học sinh sẽ được xem xét cấp học bổng khi đạt các điều kiện sau:

 • Lưu học sinh phải có điểm học tập trung bình tích lũy bậc đại học (tham gia chương trình thạc sĩ)/ bậc thạc sĩ (tham gia chương trình tiến sĩ) đạt loại khá (từ 3.2 đến dưới 3.4 (thang điểm 4.0) hoặc tương đương);
 • Trường Đại học của lưu học sinh đã tốt nghiệp phải nằm trong Bảng xếp hạng TOP 1000 của THE/ QS/ URAP/ ARWU.

      Lưu ý:

     - Trong trường hợp lưu học sinh bằng nhau về điểm tích lũy học tập sẽ ưu tiên xét học bổng cho lưu học sinh có năng lực nghiên cứu khoa học và quốc tịch của lưu học sinh như sau:

 • Ưu tiên 1: Các nước Đông Nam Á;
 • Ưu tiên 2: Các nước Châu Á (trừ những nước nằm trong danh sách hạn chế nhập cảnh vào Việt Nam);
 • Ưu tiên 3: Các nước là quốc gia đang phát triển nhưng không nằm trong danh sách hạn chế nhập cảnh vào Việt Nam;
 • Ưu tiên 4: Các nước Châu Âu, Châu Mỹ, Châu Úc.

      Học bổng dành cho lưu học sinh chỉ cấp cho năm học đầu tiên hoặc 01 năm học chương trình Dự bị tiếng Việt. Học bổng sẽ được xem xét cấp tiếp cho năm học sau dựa trên kết quả học tập, thành tích của lưu học sinh trong năm học trước đó.

  3. Hồ sơ đề nghị cấp học bổng

      Lưu học sinh nộp hồ sơ xét tuyển học bổng cùng thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển bằng hình thức nộp trực tuyến.

     3.1 Trình độ thạc sĩ

 • Đơn xin dự tuyển trực tuyến (theo mẫu tại đây);
 • Lý lịch khoa học (theo mẫu tại đây);
 • Bản sao bằng tốt nghiệp đại học có công chứng hoặc xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (kèm bản dịch tiếng Việt hoặc tiếng Anh);
 • Bản sao bảng điểm bậc đào tạo đại học có công chứng hoặc xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (kèm bản dịch tiếng Việt hoặc tiếng Anh);
 • Chứng chỉ trình độ tiếng Anh do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp;
 • Chứng chỉ trình độ tiếng Việt ở cấp độ B2 do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp nếu dự tuyển vào chương trình đào tạo thạc sĩ bằng tiếng Việt;
 • Bản sao chứng chỉ trình độ tiếng Việt (B2), tiếng Pháp (DELF B1/TCF niveau 3), tiếng Nga (TRKI 1), tiếng Đức (B1/ZDfB), tiếng Trung (HSK3), tiếng Nhật (JLPT N3) (áp dụng đối với ngành TESOL);
 • Đề cương học tập, nghiên cứu tại TDTU;
 • Giấy khám sức khỏe do bệnh viện hoặc trung tâm y tế cấp còn thời hạn 06 tháng kể từ ngày cấp đến ngày nộp hồ sơ;
 • Cam kết về khả năng tài chính đảm bảo học tập, nghiên cứu, sinh hoạt;
 • Lý lịch tư pháp;
 • Bản sao hộ chiếu.

     3.2 Trình độ tiến sĩ

 • Đơn xin dự tuyển trực tuyến (theo mẫu tại đây);
 • Lý lịch khoa học (theo mẫu tại đây);
 • Bản sao bằng tốt nghiệp đại học và thạc sĩ có công chứng hoặc xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (kèm bản dịch tiếng Việt hoặc tiếng Anh);
 • Bảng điểm bậc đào tạo đại học và thạc sĩ có công chứng hoặc xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (kèm bản dịch tiếng Việt hoặc tiếng Anh);
 • Danh mục và bản sao các bài báo khoa học đã công bố;
 • Chứng chỉ trình độ tiếng Anh do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp;
 • Chứng chỉ trình độ tiếng Việt do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp (nếu có);
 • Đề cương học tập, nghiên cứu tiến sĩ tại TDTU;
 • Thư giới thiệu của 02 nhà khoa học cùng chuyên ngành đăng ký dự tuyển;
 • Giấy khám sức khỏe do bệnh viện hoặc trung tâm y tế cấp còn thời hạn 06 tháng kể từ ngày cấp đến ngày nộp hồ sơ;
 • Cam kết về khả năng tài chính đảm bảo học tập, nghiên cứu, sinh hoạt;
 • Lý lịch tư pháp;
 • Bản sao hộ chiếu.

 

Học bổng lưu học sinh - năm thứ hai trở đi

1. Đối tượng: Lưu học sinh đang học tập tại Trường từ năm thứ hai trở đi theo đúng tiến độ thời gian đào tạo chuẩn của chương trình đào tạo đang theo học.

   2. Tiêu chí và mức cấp học bổng: 

   Căn cứ vào số lượng nộp hồ sơ xin cấp học bổng lưu học sinh từ năm 2 trở đi, Hội đồng xét học bổng sẽ xét theo thứ tự của lưu học sinh trình tự từ năm 2, năm 3, năm 4 trở về sau và xét thứ tự từ cao xuống thấp cho đến khi hết số kinh phí học bổng đã được phân bổ hằng năm.

      2.1 Học bổng toàn phần: gồm 100% học phí và 100% phí ký túc xá ở tòa nhà K, L cấp cho lưu học sinh trong năm học thứ hai trở đi. Lưu học sinh sẽ được xem xét cấp tiếp học bổng hằng năm nếu đạt các điều kiện sau:

 • Điểm trung bình tích lũy trong năm học gần nhất từ 8.0 trở lên (thang điểm 10.0);
 • Tất cả các học phần đăng ký học phải có kết quả đạt;
 • Có ý kiến nhận xét tích cực từ đơn vị quản lý chuyên môn;
 • Đối với nghiên cứu sinh (NCS) sẽ xem xét thêm tiến độ nghiên cứu và công bố bài báo WoS/Scopus.

     2.2 Học bổng bán phần: gồm 50% học phí và 100% phí ký túc xá ở tòa nhà K, L cấp cho lưu học sinh trong năm học thứ hai trở đi. Lưu học sinh sẽ được xem xét cấp tiếp học bổng hằng năm nếu đạt các điều kiện sau:

 • Điểm trung bình tích lũy 2 học kỳ gần nhất từ 7.5 đến dưới 8.0 (thang điểm 10.0);
 • Tất cả các học phần đăng ký học phải có kết quả đạt;
 • Có ý kiến nhận xét tích cực từ đơn vị quản lý chuyên môn;
 • Đối với NCS sẽ xem xét thêm tiến độ nghiên cứu và công bố bài báo WoS/Scopus.   

     2.3 Học bổng hỗ trợ: gồm 25% học phí và 100% phí ký túc xá ở tòa nhà K, L cấp cho lưu học sinh trong năm học thứ hai trở đi. Lưu học sinh sẽ được xem xét cấp tiếp học bổng hằng năm nếu đạt các điều kiện sau:

 • Điểm trung bình tích lũy 2 học kỳ gần nhất từ 7.0 đến dưới 7.5 (thang điểm 10.0);
 • Tất cả các học phần đăng ký học phải có kết quả đạt;
 • Có ý kiến nhận xét tích cực từ đơn vị quản lý chuyên môn;
 • Đối với NCS sẽ xem xét thêm tiến độ nghiên cứu và công bố bài báo WoS/Scopus.

   3. Hồ sơ đề nghị cấp học bổng

 • Đơn đề nghị cấp học bổng (theo mẫu của Trường);
 • Bản chính bảng điểm tích lũy 02 học kỳ gần nhất tính đến thời điểm nộp hồ sơ;
 • Các minh chứng về thành tích nghiên cứu khoa học (nếu có);
 • Các minh chứng tham gia các hoạt động hỗ trợ Khoa/Viện và Phòng Sau đại học.